Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Newidiadau gŵyl y banc

Bydd diwrnodau casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn newid dros gyfnodau gwyliau banc.
Gweld eich casgliadau sbwriel ac ailgylchu nesaf ​Rhaid cyflwyno biniau olwynion, bagiau a chadis ar ochr y cwrbyn cyn 6am ar ddiwrnod y casgliad neu’n ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt.


Newidiadau i gasgliadau
Eich diwrnod casglu arferol:
Eich diwrnod casglu newydd:
​Dydd Llun 23 Rhagfyr​ Yn ôl yr arfer
Dydd Mawrth 24 Rhagfyr Yn ôl yr arfer
Dydd Mercher 25 Rhagfyr
Dydd Gwener 27 Rhagfyr
Dydd Iau 26 Rhagfyr Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr
Dydd Gwener 27 Rhagfyr ​Dydd Sul 29 Rhagfyr
Dydd Llun 30 Rhagfyr Yn ôl yr arfer
Dydd Mawrth 31 Rhagfyr
​Yn ôl yr arfer
Dydd Mercher 1 Ionawr 2020 ​Dydd Iau 2 Ionawr 2020​
​Dydd Iau 2 Ionawr  ​Dydd Gwener 3 Ionawr 
Dydd Gwener 3 Ionawr  Dydd Sadwrn 4 Ionawr 

Casgliadau gwastraff gardd


Ni fydd casgliadau gwastraff gardd rhwng dydd Llun 23 Rhagfyr a dydd Gwener 3 Ionawr 2020. Bydd hyn yn effeithio ar yr ardaloedd isod:

 • ​Radur a Phentre-poeth - Pentyrch - Tongwynlais
 • Llandaf - Ystum Taf - Felindre
 • Pentwyn - Plasnewydd
 • Llanrhymni - Pontprennau/Pentref Llaneirwg
 • Llanisien
 • Caerau
 • Butetown - Grangetown
 • Gabalfa - Cathays
 • Adamsdown - Sblot
 • Yr Eglwys Newydd

 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ​Amserau agor Canolfannau Ailgylchu Ffordd Lamby a Chlôs Bessemer​ dros y Nadolig yw:


 • Dydd Sul Rhagfyr 22ain - Yn ôl yr arfer
 • Dydd Llun Rhagfyr 23ain - Yn ôl yr arfer
 • Dydd Mawrth Rhagfyr 24ain - 9.30am i 4pm
 • Dydd Mercher Rhagfyr 25ain - Ar gau
 • Dydd Iau Rhagfyr 26ain - Ar gau
 • Dydd Gwener Rhagfyr 27ain - Yn ôl yr arfer
 • Dydd Sadwrn Rhagfyr 28ain - Yn ôl yr arfer
 • Dydd Sul Rhagfyr 29ain - Yn ôl yr arfer
 • Dydd Llun Rhagfyr 30ain - Yn ôl yr arfer
 • Dydd Mawrth Rhagfyr 31ain - 9.30am i 4pm
 • Dydd Mercher Ionawr 1af - Ar gau
 • Dydd Iau Ionawr 2il - Yn ôl yr arfer


Bydd y ganolfan ailgylchu fasnachol yn Bessemer Close ar gau ar Wyliau Banc.​Cofiwch fod y safleoedd yn cael eu defnyddio’n helaeth dros benwythnosau Gwyliau Banc, a gallai hynny olygu ciwiau.   Mae amseroedd prysur rhwng 1am a 3pm, felly caniatewch amser ychwanegol os ydych yn bwriadu ymweld yn ystod yr amseroedd hyn, a chofiwch, ni ellir cerdded eitemau i’r safleoedd.


Rydym hefyd yn cynnig casgliad eitemau mawr na ellir eu hailddefnyddio, yn uniongyrchol o’ch eiddo.  Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ar gyfer eitemau y gellir eu hailgylchu, ond mae ffi fach am eitemau na ellir eu hailgylchu.  Dysgwch am ein Casgliadau Eitemau Swmpus. 


Lawrlwythwch App Caerdydd Gov i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor.  Dysgwch fwy am yr App
​​​​​​​​​​​​
​​
English