Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Newidiadau gŵyl y banc

Bydd diwrnodau casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn newid dros gyfnodau gwyliau banc.

Gwyl banc mis Mai​

Eich diwrnod casglu arferol​ ​Eich diwrnod casglu newydd
Dydd Llun 27 Mai​ ​Dydd Mawrth 28 Mai
​Dydd Mawrth 28 Mai​ ​​Dydd Mercher 29 Mai
​Dydd Mercher 29 Mai ​Dydd Iau 30 Mai
​Dydd Iau 30 Mai ​Dydd Gwener 31 Mai
​​Dydd Gwener 31 Mai​ ​Dydd Sadwrn 1 Mehefin
 Gweld eich casgliadau sbwriel ac ailgylchu nesaf ​Rhaid cyflwyno biniau olwynion, bagiau a chadis ar ochr y cwrbyn cyn 6am ar ddiwrnod y casgliad neu’n ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt.


Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref​


Bydd y ganolfan ailgylchu fasnachol yn Bessemer Close ar gau ar Wyliau Banc.​

Cofiwch fod y safleoedd yn cael eu defnyddio’n helaeth dros benwythnosau Gwyliau Banc, a gallai hynny olygu ciwiau.   Mae amseroedd prysur rhwng 1am a 3pm, felly caniatewch amser ychwanegol os ydych yn bwriadu ymweld yn ystod yr amseroedd hyn, a chofiwch, ni ellir cerdded eitemau i’r safleoedd.

 

Rydym hefyd yn cynnig casgliad eitemau mawr na ellir eu hailddefnyddio, yn uniongyrchol o’ch eiddo.  Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ar gyfer eitemau y gellir eu hailgylchu, ond mae ffi fach am eitemau na ellir eu hailgylchu.  Dysgwch am ein Casgliadau Eitemau Swmpus. 


​​​​
English