Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parth Ailgylchu Cymunedol

​​​​Mae parthau ailgylchu ar gael mewn Hybiau a llyfrgelloedd ledled y ddinas i’ch helpu i ailgylchu eitemau bach nad ydym yn eu casglu o'ch cartref. 

Dysgwch lle mae pob lleoliad, beth allwch chi fynd i bob lleoliad, a’r amseroedd agor. ​


Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • cartonau Tetra Pak
 • chetris inc


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • VHS
 • tapiau casét
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu.


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
9am i 1pm a 
2pm i 6pm
​Dydd Mawrth
9am i 1pm a 
2pm i 6pm​
​Dydd Mercher
​9am i 1pm a 
2pm i 7pm
​Dydd Iau
​Ar gau
​Dydd Gwener
​9am i 1pm a 
2pm i 6pm
​Dydd Sadwrn
​9am i 1pm a 
2pm i 5:30pm
​Dydd Sul
​Ar gau
Ffon: 029 2078 0999

Llyfrgell Treganna 
Stryd y Llyfrgell 
Treganna 
CF5 1QD 

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • chetris inc


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • VHS
 • tapiau casét
 • cartonau Tetra Pak
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
9am i 6pm
​Dydd Mawrth
9am i 6pm
​Dydd Mercher
​10am i 7pm
​Dydd Iau
​9am i 6pm
​Dydd Gwener
9am i 6pm​
​Dydd Sadwrn 
9am i 5:30pm​
​Dydd Sul
Ar gau​Ffon: 029 2078 0966

Hyb Grangetown
Plas Havelock 
Grangetown
CF11 6PA

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • cartonau Tetra Pak
 • chetris inc


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • VHS
 • tapiau casét
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
9am i 6pm
​Dydd Mawrth
9am i 6pm​
​Dydd Mercher
10am i 5pm​
​Dydd Iau
​10am i 7pm
​Dydd Gwener
9am i 6pm​
​Dydd Sadwrn
9am i 5:30pm​
​Dydd Sul
Ar gauFfon: 029 2078 5588

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Heol y Coleg
Gabalfa 
CF14 2HU 

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • batris y cartref
 • chartonau Tetra Pak


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • eitemau trydanol bach
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • chetris inc
 • VHS
 • tapiau casét
 • gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
9am i 6pm
​Dydd Mawrth
10am i 5pm​
​Dydd Mercher
​10am i 7pm
​Dydd Iau
9am i 6pm​
​Dydd Gwener
​9am i 6pm
​Dydd Sadwrn 
9am i 5:30pm​
​Dydd Sul 
Ar gau​Ffon: 029 2087 1060

Hyb Llanisien
Heol yr Orsaf 
Llanisien
CF14 5LS

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • chetris inc


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • VHS
 • tapiau casét
 • cartonau Tetra Pak
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
9am i 6pm
​Dydd Mawrth
​9am i 6pm
​Dydd Mercher
10am i 7pm​
​Dydd Iau
9am i 6pm​
​Dydd Gwener 
9am i 6pm​
​Dydd Sadwrn
​9am i 5:30pm
​Dydd Sul
Ar gau​Ffon: 029 2233 0201

Hyb Powerhouse 
Roundwood 
Llanedern 
CF23 9PN

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • batris y cartref


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • eitemau trydanol bach
 • cartonau Tetra pak
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • chetris inc
 • VHS
 • tapiau casét
 • gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
10am i 7pm
​Dydd Mawrth
Ar gau
​Dydd Mercher
​9am i 6pm
​Dydd Iau
9am i 6pm​
​Dydd Gwener
​9am i 6pm
​Dydd Sadwrn 
9am i 5:30pm​
​Dydd Sul 
Ar gau​Ffon: 029 2069 3276

Hyb Rhiwbeina
Pen-y-Dre
Rhiwbeina
CF14 6EH

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref
 • llyfrau
 • CDs a DVDs

 • chetris inc


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • VHS
 • tapiau casét
 • cartonau Tetra Pak
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb
DyddOriau
Dydd Llun
9am i 6pm
​Dydd Mawrth
9am i 6pm
​Dydd Mercher
10am i 7pm
​Dydd Iau
9am i 6pm​ 
​Dydd Gwener
9am i 6pm
​Dydd Sadwrn
9am i 5:30pm
Dydd Sul
Ar gau


Ffon: 029 2078 1064

Hyb Llaneirwg
Heol Crucywel 
Llaneirwg 
CF2 0EF 

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref

Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • chetris inc
 • VHS
 • tapiau casét
 • cartonau Tetra Pak
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu​.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb​​
DyddOriau​
Dydd Llun
9am i 6pm
​Dydd Mawrth
9am i 6pm
​Dydd Mercher
10am i 7pm
​Dydd Iau
9am i 6pm
​Dydd Gwener
9am i 6pm
​Dydd Sadwrn
9am i 3pm
​Dydd Sul
Ar gauFfon: 029 2078 8505

Hyb STAR 
Heol Muirton 
Sblot
CF24 2SJ

Eitemau rydym yn eu derbyn


Gallwch chi ailgylchu:

 • eitemau trydanol bach
 • batris cartref
 • llyfrau
 • CDs a DVDs
 • cartonau Tetra Pak
 • chetris inc


Eitemau nad ydym yn eu derbyn


Nid ydym yn derbyn:

 • VHS
 • tapiau casét
 • neu gyfarpar mwy, fel sugnwyr llwch, microdonau neu setiau teledu


Gallwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu​.

Trefnwch gasgliad eitem swmpus​​ o'ch eiddo os na allwch ei wneud eich hun.

Oriau agor


Oriau agor yr hyb​​
DyddOriau​
Dydd Llun
9am i 1pm a 
2pm i 6pm
​Dydd Mawrth
9am i 1pm a
2pm i 6pm

​Dydd Mercher
​Ar gau
​Dydd Iau
9am i 1pm a
2pm i 7pm
​Dydd Gwener
9am i 1pm a
2pm i 6pm

​Dydd Sadwrn
9am i 1pm a
2pm 5:30pm

​Dydd Sul
Ar gauFfon: 029 2078 1331

Hyb yr Eglwys Newydd 
Heol y Parc 
Eglwys Newydd 
CF14 7XA​

 

Mannau ailgylchu mewn siopau lleol

Bydd siopau ac archfarchnadoedd lleol fel arfer yn cynnig mannau ailgylchu ar gyfer eitemau amrywiol, megis:

 •  bagiau plastig,
 •  batris, a
 •  phlastigau meddal.


 Bydd modd cael mwy o fanylion gyda'ch siop leol.

Cysylltu â ni

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth.  Anfonwch eich sylwadau atom i TimStrategaethGwastraff@caerdydd.gov.uk​​.​​
© 2022 Cyngor Caerdydd