Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i gasgliadau gwastraff Chwefror 2021

​​​Rydym wedi gwneud newidiadau i gasgliadau ailgylchu a gwastraff i wella golwg y strydoedd a glendid y ddinas.
Nid ydym yn casglu deunyddiau ailgylchu a gwastraff ar ddydd Llun mwyach. 

Mae'r holl gasgliadau'n cael eu cynnal rhwng 6am a 3.30pm, o ddydd Mawrth i ddydd Gwener. Mae hyn yn berthnasol i'r holl wasanaethau casglu wrth ymyl y ffordd, gan gynnwys gwastraff swmpus a gwastraff hylendid. 

​Byddwch yn gallu gweld eich dyddiadau casglu ar-lein neu ar ap Caerdydd Gov. 

I sicrhau y caiff eich gwastraff ei gasglu, rhowch eich bagiau neu'ch biniau allan erbyn 6am ar y diwrnod casglu ond nid yn gynharach na 4.30pm y diwrnod cynt.

Er mwyn sicrhau bod ein rowndiau casglu mor effeithlon â phosibl, rydym wedi rhannu rhai ardaloedd yn 'ffiniau gweithredol'. Mae hyn at ddibenion casglu yn unig, ac ni fydd yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'ch band Treth Gyngor na'ch cyfeiriad post.

Gall hyn olygu y bydd casgliadau strydoedd cyfagos ar ddiwrnod gwahanol i'ch stryd chi.

Cyflwyno eich gwastraff

Os rhowch eich gwastraff allan ar y diwrnod anghywir, ni chaiff ei gasglu. Ni allwch gofnodi hwn fel casgliad sydd wedi’i fethu.

Ewch â’ch gwastraff yn ôl i'ch eiddo, a'i roi allan ar eich diwrnod casglu nesaf.

​Methu casgliad ailgylchu a gwastraff

​Gallwch roi gwybod am gasgliad a fethwyd ar-lein.​

​Os ydych yn rhoi gwybod i ni bod casgliad wedi ei fethu, ein nod yw dychwelyd i gasglu eich bag neu'ch bin o fewn 48 awr ar ôl i chi adrodd.

Os mai ar Ddydd Gwener y collir eich casgliad, efallai na fyddwn yn dychwelyd tan y Ddydd Mawrth.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw oedi wrth gasglu yn ystod y cyfnod hwn.​

​​