Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Mynd â sbwriel i'r tomen > Ffyrdd eraill o ailgylchu ac ailddefnyddio

Ffyrdd eraill o ailgylchu ac ailddefnyddio

Mae ailgylchu eitemau i'w gwneud yn ddeunyddiau newydd, neu eu rhoi i gael eu hailddefnyddio, yn dda i’r amgylchedd. Gall fod yn rhatach na defnyddio deunyddiau crai, gall ddefnyddio llai o ynni a sicrhau bod llai o wastraff yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.
 
Drwy ailgylchu gallwch helpu i gadw adnoddau naturiol y byd ac amddiffyn yr amgylchedd i chi a chenedlaethau'r dyfodol.
 
Gellir ailgylchu neu gompostio tua 60% o’r pethau a daflwch i’r bin.
 
Y 5 deunydd mwyaf cyffredin y gallwch ei ailgylchu o’ch cartref yw: 
 
  • papur - e.e. papurau newydd, cylchgronau, catalogau a chyfeiriaduron ffôn
  • gwydr – jariau jam, poteli saws a halen a phupur
  • metel - tuniau bwyd, caniau diod a phecynnau alwminiwm cludfwyd 
  • plastig – poteli plastig, pecynnau bwyd a photiau iogwrt
  • gwastraff organig – bwyd, blodau a thociadau o’r ardd
 
Gwybodaeth am sut i wahanu eich sbwriel i’w ailgylchu.
 
Os oes gennych eitem fawr fel dodrefn i’w gwaredu, gallwch drefnu casgliad eitem swmpus​.
 
Mae gan y wefan Ailgylchu dros GymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd wybodaeth a ffeithiau defnyddiol am ailgylchu ac ailddefnyddio.

English