Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Dod o hyd i’r domen agosaf

O’r chweched o Fedi dwy fil ag un deg saith, bydd Rheoli Gwastraff ond yn derbyn archebion fan yn Bessemer Close tra bydd adolygiad o’r trefniadau yn Ffordd Lamby yn cymryd lle. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Mae gennym bedair tomen, neu Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) yn y ddinas. Maen nhw’n derbyn amrywiaeth o eitemau gan gynnwys nwyddau trydanol, pren, metel sgrap, tecstilau a llawer mwy. 

Mae tair o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Tŷ yng Nghaerdydd.  Mae’r canolfannau ar agor ar amseroedd gwahanol yn ystod yr haf a'r gaeaf er mwyn diwallu anghenion y gymuned.  


Bydd y newid yn yr oriau agor yn digwydd ar y Dydd Llun cyntaf wedi troi’r clociau i nodi Amser yr Haf (BST) ac Amser y Gaeaf (BWT).  

 

 

Canolfan Ailgylchu

Amser yr Haf

Amser y Gaeaf

Ailddatblygu
Lamby Way

Tredelerch
Caerdydd
CF3 2HP

Bob diwrnod
7.30am – 18.30pm

Bob diwrnod
9.30a​​m – 18.00pm

Beth alla i fynd i Ffordd Lamby?

Bessemer Close
Caerdydd
CF11 8XH

Bob diwrnod
7.30am – 18.30pm

Bob diwrnod
9.30am – 18.00pm

Beth alla i fynd i Bessemer Close?

Heol Wedal
Y Rhath
Caerdydd
CF14 3QX

Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am – 18.00pm

Penwythnosau a gwyliau banc
10am – 18.00pm

Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am – 18.00pm

Penwythnosau a gwyliau banc
10am – 18.00pm

Beth alla i fynd i Heol Wedal?

Dyddiad

Oriau agor

Noswyl Nadolig:  Dydd Sul 24 Rhagfyr

Lamby Way/Bessemer Close 9.30am-16.00pm
Wedal Road
10am-16.00pm

Dydd Nadolig:  Dydd Llun 25 Rhagfyr

Ar gau

Dydd San Steffan:  Dydd Mawrth 26 Rhagfyr

Ar gau

Dydd Mercher 27 – Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr

Oriau agor arferol

Nos Galan:  Dydd Sul 31 Rhagfyr

Lamby Way/Bessemer Close 9.30am-16.00pm
Wedal Road
10am-16.00pm

Dydd Llun 1 Ionawr

Ar gau

Dydd Mawrth 2 – Dydd Gwener 5 Ionawr

Oriau agor arferolBydd pob CAGC ar agor ar gyfer gwyliau banc y gwanwyn ac Awst.


Bydd pob CAGC ar gau ar Ddiwrnod Nadolig a Diwrnod Calan.  Bydd manylion trefniadau Gŵyl San Steffan yn cael eu cyhoeddi adeg Nadolig bob blwyddyn.


Cofiwch fod rhaid ni weithiau gau canolfan ailgylchu ar fyr rybudd.  Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos efallai na fyddwn yn gallu diweddaru ein gwefan.  Dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf.
 
twitter.com/cyngorcaerdydd​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

www.facebook.com/cardiff.council1​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​​​​​​​ ​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​
English