Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Mae gennym ddwy tomen, neu Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) yn y ddinas. Maen nhw’n 

​derbyn amrywiaeth o eitemau gan gynnwys nwyddau trydanol, pren, metel sgrap, tecstilau a llawer mwy. 

Mae’r canolfannau ar agor ar amseroedd gwahanol yn ystod yr haf a'r gaeaf er mwyn diwallu anghenion y gymuned.  


Cael gwybod a oes angen gwneud trefniadau ar gyfer eich cerbyd cyn ymweld â'r ganolfan​ a chanllawiau defnyddiol eraill.


Bydd y newid yn yr oriau agor yn digwydd ar y Dydd Llun cyntaf wedi troi’r clociau i nodi Amser yr Haf (BST) ac Amser y Gaeaf (BWT).  

 

Canolfan Ailgylchu

Amser yr Haf

Amser y Gaeaf

Ailddatblygu
Ffordd Lamby​*
Tredelerch
Caerdydd
CF3 2HP

Bob diwrnod
7.30am – 18.30pm

Bob diwrnod
9.30a​​m – 18.00pm

Beth alla i fynd i Ffordd Lamby?

Clos Bessemer
Caerdydd
CF11 8XH

Bob diwrnod
7.30am – 18.30pm

Bob diwrnod
9.30am – 18.00pm

Beth alla i fynd i Bessemer Close?


*Mae Derbynfa Swyddfa Ffordd Lamby ar agor dydd Llun – dydd Iau: 8.30-16.30, dydd Gwener: 8.30-16.00​

Bydd pob canolfan ailgylchu ar agor ar gyfer gwyliau banc y gwanwyn ac Awst ond bydd y ganolfan ailgylchu fasnachol yn Bessemer Close ar gau ar Wyliau Banc.​


Bydd pob canolfan ailgylchu ar gau ar Ddiwrnod Nadolig a Diwrnod Calan. Bydd manylion trefniadau Gŵyl San Steffan yn cael eu cyhoeddi adeg Nadolig bob blwyddyn.
​Cofiwch fod rhaid ni weithiau gau canolfan ailgylchu ar fyr rybudd.  Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos efallai na fyddwn yn gallu diweddaru ein gwefan.  Dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf.

 
twitter.com/cyngorcaerdydd​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

www.facebook.com/cardiff.council1​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​​​​​​​ ​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
English