Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Mae llawer o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu yn y canolfannau ailgylchu, yn ogystal â’r hyn a gesglir o ymyl y ffordd yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd. 

Ceisiwch wahanu cymaint o’ch gwastraff â phosibl i’w roi i ailgylchu.  Gall ein swyddogion ailgylchu ar y safle ofyn i chi beth sydd mewn bagiau gwastraff a gofyn i chi wahanu gwastraff os oes sgip ailgylchu ar gael.
 

Mae Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby yn derbyn yr eitemau canlynol.

 

WI_0011_Aerosols.jpg
Erosolau​ WI_0012_Food tins cans.jpg
Caniau Bwyd a Diod
WI_0004_Corrugated card.jpg
Cardfwrdd WI_0005_Mixed paper.jpg
​Papur
WI_0019_Mixed glass.jpg
​Gwydr Cymysg WI_0008_PLastic packaging.jpg
​Pecynnau Plastig o’r Cartref
 

 

WI_0025_Large_appliances.jpg
Offer Trydanol     ​ WI_0027_Fridges.jpg
​Rhewgelloedd a Rhewgistiau
WI_0021_Tvs and amonitors.jpg
​Teledyddion a Monitorau WI_0022_telecoms.jpg
​Offer Telathrebu a Chyfrifiaduron
WI_0023_Small applicances.jpg
​Offer Trydanol Bach WI_0024_Mobile phones.jpg
​Ffonau Symudol
WI_0026_Batteries.jpg
​Batris WI_0020_MIxed lighbulbs.jpg
​Tiwbiau Fflworoleuol a Bylbiau Golau
 

WI_0032_hardcore_rubble.jpg
​Rwbel WI_0029_Soil.jpg
Pridd
WI_0030_Plasterboard.jpg ​Bwrdd plaster WI_0028_UPVC Windows.jpg Ffenestri UPVC​

*Sylwch, mae’n rhaid cludo pridd a rwbel mewn bagiau er mwyn eu gwagio yn y ganolfan ailgylchu.  Dim ond hyd at 6 bagiau 20 cilogram o bridd/rwbel rydyn ni’n eu derbyn gan bob eiddo bob dydd.

WI_0003_Books.jpg
Deunydd Cyfryngau (llyfrau a Chryno Ddisgiau)   WI_0006_Mixed textiles.jpg
​Tecstilau cymysg a dillad
WI_0014_Paint.jpg
​Paent WI_0031_Wood.jpg
​Pren a Choed
WI_0013_Garden waste.jpg
​Gwastraff o’r Ardd WI_0017_Cooking oil.jpg
​Olew llysiau
WI_0035_use oil.jpg
​Olew injan wedi’i ddefnyddio WI_0034_Car battery.jpg
Batris Ceir
WI_0010_Scrap metal.jpg
​Metel Sgrap WI_0003_Books.jpg ​Llyfrau
WI_0002_Gas bottles.jpg ​Poteli Nwy Bikes ​Beiciau
WI_0016_Carpets.jpg ​Carpedi hard pastics.JPG ​​Plastigau caled
WI_0033_tyres.jpg ​​Teiars​
 


 

WI_0009_Household waste.jpg
Gwastraff y Cartref

  • Gwastraff cyffredinol o’r cartref – Mae digon o gyfle i ailgylchu amrywiaeth eang o bethau yn y ganolfan ailgylchu.  Gwahanwch gymaint o ddeunydd ailgylchadwy â phosibl o’ch gwastraff cyn dod i ganolfan er mwyn sicrhau yr aiff cyn lleied â phosibl i’r sgip.  Dylai gwastraff cyffredinol o’r cartref fod yn ddewis olaf.
WI_0001_Household chemicals.jpg
Cemegion o’r cartref a’r ardd

  • Cemegau'r cartref a'r ardd - Gallwn dderbyn ychydig o gemegau cartref. Mae angen iddynt fod mewn potel wedi’i selio a’i labelu’n glir, neu ni chânt eu derbyn.

Eitemau nad ydy’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn eu derbyn

  • Asbestos – Dim ond cwmnïau trwyddedig all gasglu asbestos. Ewch i’r dudalen asbestos i gael rhagor o wybodaeth.
  •  

Sbwriel meddygon neu heintiol, er enghraifft:

 
  • nodwyddau
  • unrhyw eitem gyda gwaed neu hylif corfforol arno.

 

Os oes gennych lawer o wastraff meddygol bydd angen i chi drefnu casgliad arbennig fel y gellir llosgi’r gwastraff. I gael rhagor o fanylion neu i drefnu casgliad, cysylltwch â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r FroDolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Mae gan wefan Asiantaeth yr Amgylchedd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ragor o wybodaeth am sut i waredu chwyn ymledol fel Clymog Japan, efwr enfawr a Ffromlys Chwarennog.

Sut i ddod o hyd i ni

178337.25:322082.2109375|CivicAmenityDepots


Lamby Way

Tredelerch

Caerdydd

CF3 2HP


​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​ ​​​