Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Eiddo sy’n defnyddio biniau

Eiddo sy’n defnyddio biniau

Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £100​.

Os ydych yn byw mewn eiddo sydd yn defnyddio biniau ar gyfer ailgylchu a gwastraff, dyma sydd angen i chi ddefnyddio:


  • Bagiau ailgylchu gwyrdd, 
  • Cadi ymyl y ffordd brown, 
  • Bin olwynion du, a 
  • Bin olwynion gwyrdd. 

Os nad ydych yn siŵr p’un a yw eich eiddo yn defnyddio bagiau neu finiau nodwch eich cod post yn y gwiriwr casgliadau​.

Bagiau Ailgylchu Gwyrdd - Ailgylchu sych

Green recycling bag 

Cadi ymyl y ffordd brown - Gwastraff Bwyd

Brown food caddy 

Bin olwynion du - Gwastraff Cyffredinol

Genaral rubish bin 
Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o fag heblaw am fagiau ailgylchu gwyrdd i gasglu gwastraff cyn ei roi yn eich bin olwynion du.
Dim ond cynnwys eich bin fydd yn cael ei gasglu.
Pob pythefnos am yn ail gyda chasgliadau gwastraff gardd. Gweld eich dyddiadau casglu​.

Bin olwynion gwyrdd - Gwastraff gardd

Green garden waste bin 
Mae’r bin hwn ar gyfer gwastraff gardd yn unig, ni chewch ddefnyddio bagiau y tu mewn i’r bin hwn.  Gallwch brynu bin ychwanegol, ond byddwn ond yn cagslu 2 fesul casgliad, oni bai y cytunwyd yn y gorffennol i chi gael biniau ychwanegol.
Pob 4 wythnos yn y Gaeaf a phob 2 wythnos y yr Haf am yn ail gyda chasgliadau gwastraff cyffredinol​​. Gweld eich dyddiadau casglu​.
Codir tâl o £25 fesul bin ar gyfer bin newydd yn lle un a gollwyd neu a ddygwyd.  

Os ydych chi wedi symud i mewn i eiddo yn ddiweddar ac nad oes yna finiau, y gost fydd £25 y bin.

Rhaid archebu biniau newydd/ychwanegol o C2C drwy ffonio 2087 2088.

Gweld ein Polisi Codi Tâl am Gynhwysyddion Ailgylchu a Gw​​astraff (172kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Sut i gyflwyno eich gwastraff ac ailgylchu


Rhaid cyflwyno pob bin, bag a chadi cyn 6am ar ddiwrnod y casgliad neu’n ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt. 

 Mae casgliadau’n digwydd gydol y dydd o 6am tan 10pm.  Rhowch ech biniau a’ch cadis bwyd sydd wedi’u gwagio yn ôl i ffin eich eiddo erbyn 9am ar ôl y diwrnod casglu.  Bydd hynny’n helpu i leihau’r posibilrwydd y gallai rhywun eu dwyn a/neu eu difrodi.  

Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £100. 
Talu hysbysiad cosb benodedig​.​


Biniau ychwanegol


Os oes 6 aelod neu ragor yn eich teulu, gallwch wneud cais am fin mwy / ychwanegol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.  Bydd cynghorydd ailgylchu yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod eich cais. 

Bydd angen i chi allu dangos i ni eich bod yn gwneud defnydd llawn o’ch gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol e.e. bagiau gwyrdd llawn a chadi gwastraff bwyd llawn yn eich eiddo.  


Os hoffech drefnu asesiad ar gyfer bagiau ychwanegol, ffoniwch C2C ar 2087 2088.   

Os yw’ch teulu’n defnyddio llawer o gewynnau neu badiau anymataliaeth, gallwch wneud cais am gasgliad gwastraff hylendid​.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English