Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Danfoniadau bagiau ailgylchu’n dod i ben

​​O fis Chwefror 2023, ni fyddwch yn gallu archebu bagiau gwyrdd i'w dosbarthu atoch fwyach. Os oes angen bagiau ailgylchu arnoch, byddwch yn gallu eu casglu o stocwyr lleol. 


Ein nod yw darparu pob archeb bag ailgylchu gwyrdd a osodwyd cyn yr amser hwn.  Os nad ydych wedi derbyn eich bagiau erbyn dydd Mawrth 28 Chwefror bydd angen i chi eu casglu o’ch stocwyr lleol yn lle hynny.  

Ni fydd uchafswm o fagiau y gallwch eu casglu mwyach, ond bydd hyn yn ôl disgresiwn y stocwyr.  

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y cynllun casglu â chymorth, byddwch yn derbyn darpariaeth o 2 rolyn o fagiau ailgylchu bob 3 mis. 

Gallwch o hyd archebu bagiau gwastraff bwyd, cadis cegin, a chadis ymyl y ffordd​ ar-lein i'w danfon atoch gartref​.​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd