Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Compostio

Nid yw biniau compost ar gael ar hyn o bryd.  Dewch yn ôl i’r dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf.


Mae Biniau Compostio ar gael i drigolion Caerdydd am £7.
 
Mae’r cyfan ar gael i’w casglu o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng hanner dydd a 4pm o:
 
Depo Ffordd Lamby
Tredelerch
Caerdydd
CF3 2HP
 
Gallwch dalu ag arian parod neu gerdyn.
 

Meintiau cynwysyddion


  • Biniau Compostio - 240 litr

Am ddechrau compostio gartref?

 
Gallwch brynu bin compostio neu greu un eich hun. Sicrhewch fod gan y bin gaead i atal y compost rhag llenwi â dŵr pan fydd hi'n bwrw glaw.
 
  • Rhowch eich tociadau o’r ardd a’ch sbwriel bwyd yn y bin compost.
  • Bydd taenu rhywfaint o gompost parod arno yn cyflymu’r broses. Gallwch hefyd brynu nwyddau i gyflymu’r broses mewn canolfannau garddio.
  • Cadwch y pentwr compostio yn llaith; dylai fod yn damp wrth ei gyffwrdd, ond ddim yn wlyb.
  • Gadewch y pentwr am tua wythnos, bydd y compost yn dechrau pobi a chynhesu. Mae hyn yn rhan o’r broses bydru naturiol.
  • Ychwanegwch aer i’r pentwr drwy ei droi â fforch ardd.
  • Bydd y pentwr yn lleihau. Mae hyn yn arwydd da bod compost yn cael ei ffurfio. Os bydd y compost yn dechrau mynd yn seimlyd, ychwanegwch gardfwrdd gan y bydd yn ychwanegu ffibr.
  • Os cymysgwch y pentwr bob wythnos, dylai fod yn barod mewn tua deufis. Os na throwch y cymysgedd gall gymryd hyd at flwyddyn i ffurfio compost. 
​​
English