Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Casgliadau gwastraff a deunyddiau ailgylchu > Help gyda rhoi eich bagiau a’ch biniau allan

Help gyda rhoi eich bagiau a’ch biniau allan

Os oes angen help arnoch gyda rhoi eich bagiau ailgylchu a gwastraff, eich biniau neu’ch cadi bwyd allan i’w cael eu casglu, gallwch wneud cais am gasgliad a gofnodir.

 
Er mwyn gwneud cais am wasanaeth casglu a gofnodir ffoniwch C2C ar 029 2087 2088 a byddwn yn cymryd eich manylion. 

 
Bydd swyddog Gwastraff ac Ailgylchu yn dod i’r eiddo i asesu eich sefyllfa a thrafod eich opsiynau gyda chi.

 
Os ydych yn llwyddiannus byddwch yn derbyn casgliadau a gofnodir nes y byddwch yn gwneud cais am ddod â gwasanaeth i ben.

Casgliadau a fethwyd ​


Os ydych wedi'ch cofrestru i gael casgliad wedi'i gofnodi (lifft â chymorth) a’n bod ni’n methu eich biniau, fyddwn ni ddim yn gallu dychwelyd, ond mae angen i ni roi gwybod i’n criwiau eu bod wedi’ch methu chi. 

Defnyddiwch y ffurflen adrodd isod i roi gwybod i ni os oes gennych gasgliad wedi’i fethu.  ​​
English