Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cadis Hylendid

​​Rhoddir cadis storio melyn i breswylwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casgliadau hylendid.  Rhoddir cadis ar sail untro tra bydd y stociau'n para.
  
Dylid defnyddio cadis ar gyfer storio yn unig, peidiwch â rhoi eich cadi allan i'w gasglu.

Byddwn yn danfon un cadi i'ch eiddo. Os nad ydych am dderbyn cadi, neu os hoffech dderbyn mwy nag un, rhowch wybod i ni erbyn dydd Mercher 16 Mehefin.  Gallwn roi hyd at 3 cadi fesul cartref.


Os bydd eich cadi'n mynd ar goll neu'n cael ei ddwyn, neu'n torri, ni fyddwn yn gallu rhoi un newydd.

Os nad oes angen eich cadi arnoch mwyach ar gyfer casgliadau hylendid, gallwch ddod o hyd i ddefnydd arall ar ei gyfer yn eich cartref.  Gallwch hefyd ailgylchu cadis yn y sgip plastigau caled yn eich canolfan ailgylchu.

Pan nad oes angen eich cadi arnoch mwyach, ni fyddwn yn dod i’w gasglu.​​​​​​