Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Casgliadau Hylendid

Casgliadau Hylendid

Mae casgliad hylendid yn wasanaeth opsiynol i bobl y mae angen iddynt gael gwared ar lawer o gewynnau neu badiau anymataliaeth. 


Os ydych yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth byddwch yn defnyddio bagiau hylendid melyn ar yr wythnosau na chesglir eich gwastraff cyffredinol i gael gwared ar gewynnau a phadiau anymataliaeth.

 

Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael mewn blociau o fflatiau.  

Beth sy’n cael ei gasglu?

  Rydym yn casglu

 • Cewynnau
 • Sbwriel sy'n gysylltiedig â newid cewynnau, megis gwlân cotwm, lleiniau gwlyb, sachau               cewynnau
 • Padiau anymataliaeth

  Nid ydym yn casglu

 • Cathetrau
 • Bagiau stoma/Colostomi*
 • Plastrai a rhwymynnau
 • Nodwyddau*
 • Gwastraff Glanweithiol
 • Chwyd
 • Ysgarthion anifeiliaid
 •  

  * Gweler eitemau clinigol a meddygol

  Eitemau clinigol a meddygol

  I gael gwared ar eich bagiau stoma neu golostomi a chathetrau’n ddiogel ac yn lanwaith, rhowch gynnwys y bag yn eich toiled, lapiwch y bag a’i roi yng ngwastraff cyffredinol eich cartref i’w gasglu.  Nodwyddau neu chwistrelli

  Bydd angen i chi drefnu casgliad nwyddau miniog gyda’ch bwrdd iechyd lleol. Nid yw Cyngor Caerdydd yn casglu nodwyddau neu chwistrelli.

  I
  gael rhagor o wybodaeth a chyngor o ran gwastraff meddygol, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.Gwneud cais am gasgliad hylendid

Mae dau fath o wasanaeth: 

Casgliad dros dro

Dyma wasanaeth tymor byr ar gyfer cewynnau babanod a phlant bach.

Ar ôl i’r flwyddyn ddod i ben, byddwn yn cysylltu â chi i weld a oes angen y gwasanaeth arnoch o hyd.

Casgliad hylendid parhaol

Dyma wasanaeth tymor hirach i blant ac oedolion gyda chyflwr iechyd hirdymor sy’n arwain at angen am ddefnyddio padiau anymataliaeth.


Byddwn yn cysylltu â chi bob 3 blynedd i weld a oes angen y gwasanaeth arnoch o hyd.

 

I wneud cais am gasgliad hylendid cwblhewch ffurflen gais am gasgliad hylendid a’i dychwelyd neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.


Cais am gasgliad hylendid oedolionLink opens in a new window Cais am gasgliad hylendid plantLink opens in a new windowCaiff eich pecyn gwybodaeth am hylendid a bagiau hylendid eu dosbarthu o fewn 7 i 10 diwrnod gwaith o'ch cais yn cael ei dderbyn.

Cyflwyno eich gwastraff hylendid i’w gasglu

Rhowch eich bagiau hylendid melyn ar y cwrbyn iddynt gael eu casglu. Neu gallwn drefnu gyda chi i gasglu o leoliad cyfrinachgar. Cadarnhewch eich diwrnod casglu.


Byddwn yn rhoi bagiau hylendid newydd i chi bob tro rydym yn casglu, a chaiff y rhain eu postio trwy eich drws oni bai eich bod wedi gofyn i ni eu gadael yn rhywle arall.


Os ydych yn methu eich casgliad hylendid 4 gwaith yn olynol, byddwn yn dileu eich eiddo o’r gwasanaeth.  Os bydd angen casgliadau hylendid arnoch yn y dyfodol bydd angen i chi ail-gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

English