Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau Hylendid

Mae casgliadau hylendid yn wasanaeth opsiynol. Os na allwch ffitio’ch cewynnau neu wastraff anymataliaeth i mewn i’ch bin du neu bagiau streipiau coch, gallwch gynnig casgliad ychwanegol. Os cofrestrwch â’r gwasanaeth, gallwch ddefnyddio bagiau melyn i’ch cewynnau neu gwastraff anymataliaeth.


Ar ôl i chi gofrestru gyda ni byddwn yn anfon eich rholyn cyntaf o fagiau atoch. Ar ôl i chi eu defnyddio i gyd, byddwch yn gallu archebu bagiau hylendid ar-lein


Byddwch yn rhoi’ch cewynnau neu gwastraff anymataliaeth yn eich bin du neu bagiau streipiau coch yn ystod yr wythnos casglu gwastraff cyffredinol.​ 


Byddwch yn rhoi'ch bag melyn allan bob yn ail wythnos i’ch biniau duon neu bagiau streipiau coch.​


Gweld manylion eich casgliadau ailgylchu a gwastraff.


Beth sy’n cael ei gasglu?

  Rydym yn casglu

 • Cewynnau
 • Sbwriel sy'n gysylltiedig â newid cewynnau, megis gwlân cotwm, lleiniau gwlyb, sachau               cewynnau
 • Padiau anymataliaeth

  Nid ydym yn casglu

 • Cathetrau
 • Bagiau stoma/Colostomi*
 • Plastrai a rhwymynnau
 • Nodwyddau*
 • Gwastraff Glanweithiol
 • Chwyd
 • Ysgarthion anifeiliaid
 •  

  * Gweler eitemau clinigol a meddygol

  Eitemau clinigol a meddygol

  I gael gwared ar eich bagiau stoma neu golostomi a chathetrau’n ddiogel ac yn lanwaith, rhowch gynnwys y bag yn eich toiled, lapiwch y bag a’i roi yng ngwastraff cyffredinol eich cartref i’w gasglu.  Nodwyddau neu chwistrelli

  Bydd angen i chi drefnu casgliad nwyddau miniog gyda’ch bwrdd iechyd lleol. Nid yw Cyngor Caerdydd yn casglu nodwyddau neu chwistrelli.

  I
  gael rhagor o wybodaeth a chyngor o ran gwastraff meddygol, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.Gwneud cais am gasgliad hylendid

I wneud cais am gasgliad hylendid cwblhewch ffurflen gais am gasgliad hylendid ar-lein neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.


​​

Ar ôl i’ch cais gal ei brosesu bydd eich bagiau hylendid yn cael eu dosbarthu i chi o fewn 7 i 10 diwrnod gwaith

Cyflwyno eich gwastraff hylendid i’w gasglu

Rhowch eich bagiau hylendid melyn ar y cwrbyn iddynt gael eu casglu. Neu gallwn drefnu gyda chi i gasglu o leoliad cyfrinachgar. Cadarnhewch eich diwrnod casglu.​

Byddwn yn rhoi bagiau hylendid newydd i chi bob tro rydym yn casglu, a chaiff y rhain eu postio trwy eich drws oni bai eich bod wedi gofyn i ni eu gadael yn rhywle arall.

Os na fyddwch yn rhoi’r bag melyn allan am 4 casgliad yn olynol, ni fyddwch yn cael y gwasanaeth mwyach.

Gallwch wneud cais am y gwasanaeth eto ar unrhyw bryd.
​​​​​​​​​​​​​​​​