Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Casgliadau Hylendid

Casgliadau Hylendid

Mae casgliad hylendid yn wasanaeth opsiynol i bobl y mae angen iddynt gael gwared ar lawer o gewynnau neu badiau anymataliaeth. 


Os ydych yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth byddwch yn defnyddio bagiau hylendid melyn ar yr wythnosau na chesglir eich gwastraff cyffredinol i gael gwared ar gewynnau a phadiau anymataliaeth.

 

Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael mewn blociau o fflatiau.  

Beth sy’n cael ei gasglu?

  Rydym yn casglu

 • Cewynnau
 • Sbwriel sy'n gysylltiedig â newid cewynnau, megis gwlân cotwm, lleiniau gwlyb, sachau               cewynnau
 • Padiau anymataliaeth

  Nid ydym yn casglu

 • Cathetrau
 • Bagiau stoma/Colostomi*
 • Plastrai a rhwymynnau
 • Nodwyddau*
 • Gwastraff Glanweithiol
 • Chwyd
 • Ysgarthion anifeiliaid
 •  

  * Gweler eitemau clinigol a meddygol

  Eitemau clinigol a meddygol

  I gael gwared ar eich bagiau stoma neu golostomi a chathetrau’n ddiogel ac yn lanwaith, rhowch gynnwys y bag yn eich toiled, lapiwch y bag a’i roi yng ngwastraff cyffredinol eich cartref i’w gasglu.  Nodwyddau neu chwistrelli

  Bydd angen i chi drefnu casgliad nwyddau miniog gyda’ch bwrdd iechyd lleol. Nid yw Cyngor Caerdydd yn casglu nodwyddau neu chwistrelli.

  I
  gael rhagor o wybodaeth a chyngor o ran gwastraff meddygol, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.Gwneud cais am gasgliad hylendid

I wneud cais am gasgliad hylendid cwblhewch ffurflen gais am gasgliad hylendid a’i dychwelyd neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.

Ar ôl i’ch cais gal ei brosesu bydd eich bagiau hylendid yn cael eu dosbarthu i chi o fewn 7 i 10 diwrnod gwaith.

Cyflwyno eich gwastraff hylendid i’w gasglu

Rhowch eich bagiau hylendid melyn ar y cwrbyn iddynt gael eu casglu. Neu gallwn drefnu gyda chi i gasglu o leoliad cyfrinachgar. Cadarnhewch eich diwrnod casglu.


Byddwn yn rhoi bagiau hylendid newydd i chi bob tro rydym yn casglu, a chaiff y rhain eu postio trwy eich drws oni bai eich bod wedi gofyn i ni eu gadael yn rhywle arall.


Os ydych yn methu eich casgliad hylendid 4 gwaith yn olynol, byddwn yn dileu eich eiddo o’r gwasanaeth.  Os bydd angen casgliadau hylendid arnoch yn y dyfodol bydd angen i chi ail-gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

​​
English