Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cadis bwyd

Mae cadis bwyd ar gyfer bwyd gwastraff, gan gynnwys plicion ffrwythau a llysiau, gweddillion, plisg wy, bagiau te a choffi mâl. Cânt eu casglu bob wythnos.

 

​Pryd y caiff fy miniau eu casglu?

 

Rhaid gosod cadis ar ymyl y ffordd cyn 6am ar y diwrnod casglu, neu ar ôl 4.30pm y diwrnod cynt.

 

Casgliadau gydol y dydd 6am-10pm.


Dychwelwch eich biniau a’ch cadis bwyd gwag i derfyn eich eiddo erbyn 9am y diwrnod ar ôl y casgliad.  Bydd hyn yn lleihau’r posibilrwydd y caiff eu dwyn a/neu eu difrodi gan berson arall. 


Os yw’ch cadi ymyl y ffordd wedi’i golli neu ei ddifrodi, gofynnwch am un newydd drwy ar-lein​.


Sut ydw i’n defnyddio cadi cegin ac ymyl y ffordd?

 

  • Rhowch fag gwyn yn eich cadi cegin a’i lenwi â bwyd.

  • Tynnwch yr holl becynnu o’r bwyd cyn ei roi yn y cadi. 

  • Pan fydd bag yn llawn, clymwch ef a’i roi yn eich cadi bwyd ymyl ffordd brown mwy.

  • Rhowch y cadi brown ar y palmant mewn amser i’ch casgliad wythnosol.

  • Peidiwch â defnyddio bagiau plastig na’r bagiau bio tociadau gardd gwyn i’w rhoi yn eich cadi bwyd ymyl y ffordd brown.

  • Bydd gennych yr un system cadi bwyd p’un a ydych mewn ardal biniau olwynion neu fagiau bin. 

 

Beth sy’n mynd i mewn i’ch cadi bwyd ymyl y ffordd? (2.49mb PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gweler hefyd

English