Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Prosiect Biniau ag Agoriad ​

​​​Mae bin ag agoriad yn gynhwysydd ar gyfer ailgylchu cymunedol. Mae ganddo dwll yn y pen i chi gael gwared ar eitemau ailgylchadwy sych. Byddwch yn casglu eich deunydd ailgylchu mewn sach y gellir ei hailddefnyddio a gwagio eitemau yn y bin ag agoriad i'w casglu.


Nod y prosiect yw annog preswylwyr i wahanu eu deunyddiau i'w hailgylchu ac atal deunyddiau rhag cael eu halogi. Mae criwiau casglu wedi sylwi bod hyn yn broblem. Mae nifer dethol o flociau o fflatiau yn cymryd rhan. 

Bydd y cynllun peilot yn para 12 wythnos. Os dewisir eich adeilad ar gyfer y prosiect gallwch ddisgwyl cael:

  • pecyn gwybodaeth 
  • sach y gellir ei hailddefnyddio​
  • caeadau newydd ag agoriad a gaiff eu rhoi ar y biniau cymunedol
  • biniau 1100 litr â chod lliw ac arwyddion
  • arwyddion dwyieithog a darluniadol o amgylch yr ardal storio biniau
 
Bydd y pecyn gwybodaeth yn rhoi manylion am yr hyn y mae angen i chi ei wneud. Canllaw sylfaenol yw hwn i'ch helpu i ddechrau arni:

  • Rhowch ddeunyddiau ailgylchadwy sych glân yn eich sach y gellir ei hailddefnyddio
  • Pan fydd eich sach yn llawn, ewch â hi i'r storfa finiau a gwagio’r cynnwys yn y biniau ag agoriad i'w gasglu.
 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, cysylltwch â’r Tîm Strategaeth Gwastraff.