Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau ailgylchu ar wahân mewn fflatiau

​​​Mae rhai fflatiau wedi cael eu dewis i dreialu ffordd newydd o ailgylchu. Nod hyn yw gwella ansawdd y deunydd a roddir mewn biniau ailgylchu.


Rydyn ni'n ceisio lleihau plastigau untro fel rhan o'n cynllun Caerdydd Un Blaned​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​. Peidiwch â defnyddio eich bagiau gwyrdd i ailgylchu. Gallwch osod eitemau yn rhydd yn y biniau a ddarperir.


Sut mae’n gweithio: 

 • ​Byddwn yn rhoi sach amldro i chi. 
 • Cadwch y sach yn eich eiddo. 
 •  Golchwch eich deunyddiau ailgylchu. 
 • Rhowch y deunyddiau yn y sach. 
 •  Gwahanwch y deunyddiau i'r biniau a ddarperir yn eich ardal storio biniau. 
 • Ewch â'ch sach yn ôl i'ch eiddo i'w ddefnyddio eto. 

​​​Byddwn yn monitro eich ardal ailgylchu ac yn gofyn am adborth gennych yn ystod y treial.


Defnyddiwch y bin hwn ar gyfer:

 • ​Poteli deunyddiau ymolchi plastig
  Fel poteli siampŵ, cynnyrch trin gwallt a hylif swigod bath. 
 • Poteli glanhau plastig
  Fel poteli cannydd a chwistrellwyr 
 • Poteli diodydd plastig
  Fel poteli llaeth, poteli dŵr a photeli diodydd meddal. 
 • Cynwysyddion plastig
  Fel basgedi ffrwythau, potiau iogwrt a phacedi cacennau a myffins. 
 • Cartonau a chaeadau tecawê plastig. 
 • Erosolau
  Fel chwistrellau diaroglyddion. 
 • Caniau diodydd metel
  Fel caniau cwrw a diodydd meddal. 
 • Tuniau bwyd metel
  Fel tuniau ffa a chawl. 
 • Ffoil a chartonau ffoil. 


Peidiwch â defnyddio'r bin hwn ar gyfer:

 • Bagiau cludo plastig a phlastigau meddal
  Fel cling ffilm, seloffen, cartonau prydau parod neu gaeadau pot iogwrt, bagiau bara, deunydd lapio caws, ffilmiau plastig. 
 • Pecynnau creision 
 • Pacedi bwyd anifeiliaid 
 • Pecynnau blister plastig (pacedi a ddefnyddir ar gyfer tabledi a meddyginiaethau). 
 • Brwsys dannedd neu diwbiau brws dannedd. 
 • Raseli neu lafnau raseli.
 • Tanwyr nwy gwag. 
 • Poteli nwy gwag. 
 • Plastigau caled
  Fel teganau plant.
 • Potiau planhigion.
 • Cynwysyddion Tupperware.
Defnyddiwch y bin hwn ar gyfer:

 • Cerdyn 
 • Bocsys cardfwrdd 
 • Bocsys wyau 
 • Tiwbiau papur tŷ bach 
 • Bocsys grawnfwyd 
 • Bocsys past dannedd 
 • Papur Papur newydd 
 • Cylchgronau 
 • Amlenni - gyda ffenestri neu fel arall 
 • Llythyrau 
 • Papur argraffwr 
 • Carpion papur 

Peidiwch â defnyddio'r bin hwn ar gyfer:

 • Cartonau bwyd a diod
  Fel Tetra Pak 
 • Polystyren 
 • Unrhyw ffilm neu ddeunyddiau pacio plastig 
 • Papur wal 
 • Papur lapio 
 • Hancesi papur 
 • Tyweli papur 
 • Rholyn cegin
Defnyddiwch y bin hwn ar gyfer:

 • Poteli gwydr
  Fel poteli cwrw, poteli gwin a photeli diodydd meddal.
 • Potiau gwydr
  Fel potiau bwyd babanod a photiau saws.

Rhowch wydr i mewn i'r bin yn ofalus

Peidiwch â defnyddio'r bin hwn ar gyfer:

 • ​Cerameg neu tsieini 
 • Gwydrau yfed 
 • Paneli gwydr 
 • Bylbiau golau 
 • Pyrex 
 • Gwydr wedi torri
 

© 2022 Cyngor Caerdydd