Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Banciau ailgylchu

Banciau ailgylchu

Mae banc ailgylchu yn safle ag un neu fwy o finiau neu gynwysyddion mawr lle gallwch ailgylchu eitemau. 


Maent i’w cael ledled y ddinas mewn ardaloedd y gall y cyhoedd fynd iddynt fel meysydd parcio archfarchnadoedd mawr, canolfannau cymunedol neu dafarndai, a chânt eu gwagio unwaith yr wythnos.


 Byddant wedi’u labelu’n glir i ddangos i chi lle y gallwch ailgylchu’ch eitemau. Maent yn amrywio o ran maint a math.


Mae modd eu defnyddio i waredu:

• poteli a jariau gwydr
• poteli plastig
• caniau a thuniau
• papur
• tecstiliau

 

Dod o hyd i’ch banc ailgylchu agosaf neu darllenwch y rhestr lawn: 

 

Lleoliad y banc ailgylchu Ward yng Nghaerdydd Beth y gallwch ei waredu yno
Canolfan Hamdden y Gorllewin,
Caerau Lane,
CF5 5HJ
Caerau Cardfwrdd, papur a chylchgronau, gwydr a phlastig, caniau bwyd a diod
Maes Parcio Albert Street,
CF11 9TB
Treganna Cardfwrdd, papur a chylchgronau, gwydr a phlastig, caniau bwyd a diod
Canolfan Hamdden Maendy,
Ffordd y Goron,
CF14 3AJ
Cathays Cardfwrdd, papur a chylchgronau, Gwydr a phlastig, caniau bwyd a diod
ASDA,
Parc Manwerthu Bae Caerdydd,
Ferry Road,
CF11 0JR
Grangetown Ailgylchu cymysg, gwydr yn unig, batris
IKEA,
Parc Manwerthu Bae Caerdydd,
Ferry Road,
CF11 0XR
Grangetown Ailgylchu cymysg, caniau bwy a diod, Batris
ASDA,
Leckwith Road,
CF11 8EG
Grangetown Ailgylchu cymysg, gwydr yn unig.
Morrisons,
International Way,
CF11 0JP
Grangetown Ailgylchu cymysg, gwydr yn unig.
Maes parcio y tu ôl i’r Heol Fawr,
CF5 2DX
Llandaf Ailgylchu cymysg, e.e. gwydr, plastig, papur, caniau, tuniau (dim cardfwrdd
Siopau Danescourt,
Danescourt Way,
CF5 2SN
Llandaf Dillad ac esgidiau
The Railway Pub,
Station Road,
CF14 2FH
Ystum Taf Dillad ac esgidiau
Sainsbury’s,
Excalibur Drive,
CF14 9BB
Llanisien Batris, dillad ac esgidiau
Maes Parcio Morrisons Tŷ Glas,
CF14 5EB
Llanisien Ailgylchu cymysg, e.e. gwydr, plastig, papur, caniau, tuniau (dim cardfwrdd)
ASDA,
Parc Manwerthu Porth Caerdydd,
CF23 8NL
Pontprennau Ailgylchu cymysg, gwydr yn unig, batris
Canolfan Gymunedol Tredelerch,
Llanstephan Road,
CF3 3JA
Tredelerch Ailgylchu cymysg, e.e. gwydr, plastig, papur, caniau, tuniau (dim cardfwrdd)
Gwasanaethau ASDA Coryton,
Longwood Drive,
CF14 7EW
Yr Eglwys Newydd Ailgylchu cymysg, gwydr yn unig, batris Dillad ac esgidiau

 

Mae hefyd bedair tomen sbwriel y Cyngor ledled y ddinas lle gallwch fynd â’ch sbwriel a’ch ailgylchu.

English