Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Banciau ailgylchu

​Mae banc ailgylchu yn safle ag un neu fwy o finiau neu gynwysyddion mawr lle gallwch ailgylchu eitemau. 


Maent i’w cael ledled y ddinas mewn ardaloedd y gall y cyhoedd fynd iddynt fel meysydd parcio archfarchnadoedd mawr, canolfannau cymunedol neu dafarndai, a chânt eu gwagio unwaith yr wythnos.


 Byddant wedi’u labelu’n glir i ddangos i chi lle y gallwch ailgylchu’ch eitemau. Maent yn amrywio o ran maint a math.


Mae modd eu defnyddio i waredu:

• poteli a jariau gwydr
• poteli plastig
• caniau a thuniau
• papur
• tecstiliau

 

Dod o hyd i’ch banc ailgylchu agosaf neu darllenwch y rhestr lawn: 

 

Lleoliad y banc ailgylchuWard yng NghaerdyddBeth y gallwch ei waredu yno
Canolfan Hamdden Maendy,
Ffordd y Goron,
CF14 3AJ
CathaysCardfwrdd, papur a chylchgronau, Gwydr a phlastig, caniau bwyd a diod
ASDA,
Parc Manwerthu Bae Caerdydd,
Ferry Road,
CF11 0JR
Grangetown

​​Dillad ac esgidiau​​

ASDA,
Leckwith Road,
CF11 8EG
GrangetownDillad ac esgidiau
Morrisons,
International Way,
CF11 0JP
GrangetownAilgylchu cymysg, gwydr yn unig
Maes parcio y tu ôl i’r Heol Fawr,
CF5 2DX
LlandafAilgylchu cymysg, e.e. plastig, papur, caniau, tuniau (dim cardfwrdd
The Railway Pub,
Station Road,
CF14 2FH
Ystum TafDillad ac esgidiau
Sainsbury’s,
Excalibur Drive,
CF14 9BB
LlanisienDillad ac esgidiau, CDdau DVDs a llyfrau
Maes Parcio Morrisons Tŷ Glas,
CF14 5EB
LlanisienDillad ac esgidiau
​Gwasanaethau ASDA Coryton,
Longwood Drive,
CF14 7EW
Yr Eglwys Newydd

Gwydr cymysg, dillad ac esgidiau 

 

Mae hefyd bedair tomen sbwriel y Cyngor ledled y ddinas lle gallwch fynd â’ch sbwriel a’ch ailgylchu.