Rhoi gwybod am fin olwynion neu gadi wedi’i dorri neu ar goll