Rhowch wybod i ni os oes problem gyda gwastraff yn eich ardal. Gorau po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei rhoi.​Tipio anghyfreithlon a thaflu sbwriel


Rhowch y manylion canlynol i ni:

  • Ar ba ddiwrnod, dyddiad ac amser y gwelsoch y sbwriel yn cael ei ollwng.
  • Faint o bobl a oedd yn tipio'n anghyfreithlon, sut olwg oedd arnynt a pha eitem (neu eitemau) y gwnaethant eu gollwng.
  • Ble mae’r sbwriel? Byddwch mor benodol â phosibl.
  • Lliw a rhif cofrestru unrhyw gerbydau a ddefnyddiwyd.Sbwriel yn cronni


Rhowch y manylion canlynol i ni:

  • Ar ba ddiwrnod, dyddiad ac amser y gwelsoch y sbwriel.
  • Ble mae’r sbwriel? Byddwch mor benodol â phosibl.Biniau gorlawn


Rhowch y manylion canlynol i ni:

  • Ar ba ddiwrnod, dyddiad ac amser y gwelsoch y sbwriel.
  • Ble mae’r sbwriel? Ble mae’r bin? Byddwch mor benodol â phosibl.


 

Dylai perchennog y tir ddelio ag unrhyw achosion o wastraff neu dipio anghyfreithlon ar dir preifat ond os nad ydych yn sicr pwy sy’n berchen ar y tir, cysylltwch â ni.​​​​