Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addysg a Gorfodaeth Gwastraff

​​​​Cyfrifoldebau trigolion​

Sut i waredu eich gwastraff a’ch ailgylchu’n gywir i osgoi derbyn dirwy (Hysbysiad Cosb Benodedig)

Cyfrifoldebau busnesau

Cyngor i fusnesau, gan gynnwys landlordiaid, ar sut i waredu gwastraff ac ailgylchu’n gywir i osgoi derbyn dirwy (Hysbysiad Cosb Benodedig).

Tipio Anghyfreithlon ​

Beth yw tipio anghyfreithlon? Sut i adrodd amdano a beth mae’r Cyngor yn ei wneud i fynd i’r afael â’r mater.

Sbwriela

Mae sbwriela yn drosedd a gallech chi gael dirwy o £100. Rhowch wybod i ni am sbwriela.

Baw cŵn​

Os ydych yn berchennog ci, mae dyletswydd gyfreithiol arnoch i lanhau bob tro y mae eich ci’n baeddu mewn man cyhoeddus. Rhowch wybod i ni am faw cŵn.​

Cyflwyno gwybodaeth​

Os cewch ffurflen yn gofyn am wybodaeth gan y Cyngor, fe’i dychwelwch cyn gynted â phosibl. Os nad ydych yn siŵr pam rydych wedi’i derbyn, cysylltwch â ni.

Asbestos​

Dysgwch sut i waredu Asbestos yn ddiogel.

Cadwch Gaerdydd yn Daclus​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Rydym yn gofyn i’n trigolion a’n hymwelwyr garu eu cartref a chymryd cyfrifoldeb dros gadw Caerdydd yn daclus. Cewch wybod sut gallwch gymryd rhan.

Dirywon gorfodi gwastraff​

Os ydych wedi cyflawni trosedd sy’n gysylltiedig â gwastraff mae’n bosibl eich bod wedi cael Hysbysiad Cosb Benodedig gorfodi wastraff. Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i dalu’r ddirwy hon ar-lein.​

Graffiti

Gwybodaeth ar ein cyfrifoldebau, yr hyn nad ydym yn gyfrifol amdano a sut i adrodd am graffiti.

Posteri anghyfreithlon

Os ydych wedi derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig am godi posteri’n anghyfreithlon gallwch ddefnyddio ein system dalu ar-lein ddiogel i dalu eich dirwy ar-lein​.​

 

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd