Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofrestr deiliaid allweddi larymau

​​​​Os oes gennych larwm adeilad dylech ystyried cofrestru deiliad allwedd. Mae’n rhaid i’r person hwn fod yn rhywun a all fynd i mewn i’r eiddo i ddiffodd eich larwm os yw’n seinio tra byddwch oddi cartref.

 

Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn cysylltu â deiliad yr allwedd oni ddaw cwyn i law am larwm yn seinio yn yr adeilad.

 

Os gwneir cwyn a chithau heb gofrestru deiliad allwedd (neu os na allwn gysylltu â’r deiliad allwedd) efallai y bydd rhaid i ni fynd i mewn i’r adeilad i ddiffodd y larwm. Gallai hynny olygu y byddwn yn galw am beiriannydd larymau a saer cloeon. Bydd rhaid i ni adennill unrhyw gostau oddi wrthych chi. 

 

Cofrestrwch ddeiliad allwedd ar gyfer eich eiddo.

Cysylltu â ni
© 2022 Cyngor Caerdydd