Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Map Rhwydwaith Integredig

Mae’r Map Rhwydwaith Integredig yn nodi gweledigaeth 15 mlynedd Cyngor Caerdydd i wella llwybrau beicio a cherdded ledled y ddinas, er mwyn bodloni gofynion Deddf Teithio Llesol Cymru 2013 a chynllunio ar gyfer cyflwyno llwybrau a gwelliannau ar gyfer teithio llesol.


Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yng Ngwanwyn 2017, cafodd y Map Rhwydwaith Integredig ei adolygu a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2018.


Mae’r Map Rhwydwaith Integredig a’r Adroddiad cysylltiedig ar gael i’w lawrlwytho isod:


 

Y Map Llwybrau Presennol


Mae Map Llwybrau Presennol Caerdydd yn dangos y llwybrau cerdded a beicio sy’n bodloni safonau Llywodraeth Cymru a chafodd ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn 2018.​
​​

​​​
​​​​​​​​​