Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud cwyn am yrrwr tacsi

​​Os yw gyrrwr cerbyd hacni wedi gwrthod mynd â chi oherwydd ei bod yn daith rhy fer, neu os nad yw’r gyrrwr neu'r cerbyd (cerbyd hacni neu hurio preifat) yn bodloni eich disgwyliadau, gallwch roi gwybod am hynny i Is-adran Trwyddedu Cyngor Caerdydd.  

I roi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni: 

  • gwnewch nodyn / tynnwch lun o'r rhif gyrrwr,
  • rhif cofrestru’r cerbyd,
  • rhif plât y drwydded,  
  • y dyddiad, yr amser a'r lle y digwyddodd y digwyddiad​​. Gallwch adrodd y broblem i trwyddedu@caerdydd.gov.uk​ neu 0300 123 6696. 

Rhowch wybod am y digwyddiadau hyn cyn gynted â phosibl.© 2022 Cyngor Caerdydd