Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwynion

Os yw gyrwr Cerbyd Hacni wedi gwrthod mynd â chi oherwydd ei bod yn daith rhy fer, neu os nad yw’r gyrrwr neu'r cerbyd (cerbyd hacni neu logi preifat) yn bodloni eich disgwyliadau, gallwch roi gwybod am hynny i Is-adran Trwyddedu Cyngor Caerdydd. 

Tynnwch lun y gyrrwr neu nodwch ei rif/rhif cofrestru'r cerbyd gan nodi dyddiad, amser a lleoliad y digwyddiad a rhoi gwybod amdano i trwyddedu@caerdydd.gov.uk neu 029 2087 1134. 

Os nad yw’r Is-adran Drwyddedu yn cael y wybodaeth hon ni allant weithredu, felly rhowch wybod am y digwyddiadau hyn cyn gynted â phosib.

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd