Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerbydau Llogi Preifat

Cerbyd llogi preifat:
  • Dim modd ei alw o fin y ffordd, a
  • mae’n rhaid ei archebu ymlaen llaw drwy gwmni llogi preifat trwyddedig.

Mae cerbydau llogi preifat a drwyddedir gan Gaerdydd un ai o fath salŵn neu'n gerbyd cludo criw (ag eithrio rhai duon â chwfl gwyn). Dylai fod gan y cerbydau hyn blât melyn ar y cefn sy’n cynnwys y rhif trwydded. 

Prisiau

 
Cwmnïau unigol sy’n gosod prisiau llogi preifat. Does dim rhaid iddyn nhw ddefnyddio mesurydd na’r rhestr brisiau a osodir gan y Cyngor.

Gall cwsmeriaid drafod pris.
Noder: Gall cwmnïau llogi preifat wrthod derbyn archeb. 

Os nad yw’r gyrrwr neu’r cerbyd yn bodloni eich disgwyliadau, gallwch adrodd wrth Is-adran Trwyddedu Cyngor Caerdyd​d.​


© 2022 Cyngor Caerdydd