Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerbydau Hacni

​Gall tacsi (gaiff ei adnabod hefyd fel cerbyd hacni):
  • gail ei alw o'r stryd, 
  • weithredu o safleoedd tacsis, a 
  • gael ei archebu rhag blaen os oes angen. 

Mae cerbydau hacni a drwyddedir gan gyngor Caerdydd yn ddu gyda chwfl gwyn neu’n dacsi du math Llundain.

Dylent oll feddu ar:
  • olau ar y to i nodi pan fo’r cerbyd ar gael i’w hurio
  • plât gwyn ar y cefn a’r rhif trwydded arno
  • mesurydd tacsi, golau ar y to a thabl dangos y pris yn y cerbyd. ​

Pris

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976
 

Rhestr Prisiau Awdurdodedig​Rhestr Prisiau Awdurdodedig
​Pris​
​​Y 103 llathen gyntaf (94.18 metr) neu Ran ohoni ​£2.50
Os yw’r pellter yn fwy na 103 llathen (94.18m) am y 103 llathen gyntaf (94.18m) ​£2.50
Am bob 195 llathen wedi hynny (178.30m)  ​20c

Amser Aros​Amser Aros​
​Pris​​​
Am bob cyfnod o 48 eiliad
20c

Costau Ychwanegol​Costau Ychwanegol
Pris​​​​​
​Wrth logi rhwng hanner nos a 6.00am ac ar ddydd Sul a Gwyliau Banc  ​£1
Wrth logi rhwng 8pm ar Noswyl Nadolig a 6am ar 27 Rhagfyr a rhwng 8pm Nos Galan a 6am ar 2 Ionawr ​£3
​Ar gyfer pob teithiwr (dros bedwar)  ​£1 yr un
Ar gyfer beiciau, cistiau caban (maint lleiaf 36" x 24" x 18") a dodrefn​​ ​50p yr un
Ni fydd y ffi ychwanegol gyda'r nos, ar dydd Sul a Gwyliau Banc yn berthnasol pan fydd y ffi ychwanegol ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd ar waith.

Halogi
​Halogi
​Pris​​​​
​​​Am faeddu cerbyd ​£50
  • Rhaid i’r gyrrwr ddefnyddio’r mesurydd gyda phob taith yn ffiniau Dinas a Sir Caerdydd ac ni chaifffod yn fwy na’r raddfa ffioedd awdurdodedig a ddangosiruchod​
  • Ni chaiff ffioedd ar gyfer teithiau sy’n dod i ben y tu allan i Ddinas a Sir Caerdydd, os na chytunwyd ar unrhyw ffi neu gyfradd ffi cyn llogi’r cerbyd, fod yn fwy na’r raddfa ffioedd awdurdodedig a ddangosir uchod.

Ni all gyrwyr Cerbyd Hacni wrthod taith sy’n dechrau a gorffen o fewn Caerdydd a rhaid i yrwyr ddefnyddio’r mesurydd ar gyfer y prisiau hyn. Fodd bynnag, gallant wrthod unrhyw daith sy’n gorffen y tu allan i Gaerdydd a does dim rhaid iddynt ddefnyddio mesurydd bryd hynny.

Mae teithiau a nodir ar fesurydd yn cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd.

Os yw gyrrwr Cerbyd Hacni wedi gwrthod mynd â chi gan fod y daith yn rhy fyr, neu os nad yw'r gyrrwr neu’r cerbyd yn cwrdd â’ch disgwyliadau,
gallwch adrodd am hyn i Is-adran Trwyddedu Cyngor Caerdydd.


​​​​​