Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau contractwr (Hepgoriadau masnach)

​Gallwch wneud cais am drwydded contractwr os ydych yn fasnachwr sy'n gwneud gwaith mewn eiddo sy'n rhan o'r cynllun trwyddedau preswyl.

Mae angen i'r masnachwr wneud cais am y drwydded. Nid cyfrifoldeb y preswylydd yw darparu trwydded ymwelwyr pan fydd gwaith yn cael ei gwblhau yn eu heiddo. 

Ni fyddwn yn derbyn nodiadau ar ffenestri blaen cerbydau. Os byddwch yn parcio eich cerbyd mewn ardal barcio i breswylwyr yn unig heb drwydded ddilys, mae'n bosib y cewch Hysbysiad Tâl Cosb. 

Mae trwyddedau parcio yn ddigidol.  Ni fydd gennych chi drwydded i’w harddangos yn eich cerbyd. 

Mae'r trwyddedau'n rhad ac am ddim, oni bai bod yr eiddo mewn ardal trwyddedau parcio parthau. Rhagor o wybodaeth am ardaloedd trwyddedau parcio parthau. ​

Gwneud cais am eich trwydded

Gallwch wneud cais am drwydded i gwmpasu:

  • 1 diwrnod
  • 7 diwrnod
  • 14 diwrnod, neu
  • 28 diwrnod.


Bydd angen i chi lanlwytho prawf o'r gwaith a wneir yn y cyfeiriad. 

Darllenwch y telerau ac amodau'n ofalus gan y gallwch dderbyn Hysbysiad Tâl Cosb os na fyddwch yn cadw atynt. ​


​Costau trwydded ​​

Costau trwydded contractwyr ar gyfer ardaloedd trwyddedau parcio parthau​​
​Am faint o ddiwrnodau y byddwc​h angen trwydded
Cost
1 diwrnod
£8
​7 diwrnod
£24​
​14 diwrnod
​£35
​28 diwrnod
​£60


© 2022 Cyngor Caerdydd