Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau busnes

​​​​​​​Dim ond ar gyfer gweithredu’ch busnes y gellir defnyddio'r trwyddedau, fel danfoniadau nwyddau, ac nid i staff fynychu'r gweithle. 


Ni fyddwch yn gymwys os oes gan eich busnes barcio oddi ar y stryd ar gael.

Mae trwyddedau busnes yn ddigidol, felly nid oes angen i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd.

Trwyddedau maes parcio

Efallai y bydd eich busnes yn gymwys i gael trwyddedau mewn meysydd parcio penodol. Dim ond busnesau yn y strydoedd cyfagos sy’n gymwys.

Dim ond yn y baeau trwydded busnes pwrpasol y gellir defnyddio'r trwyddedau.

Dyma'r meysydd parcio sy’n rhan o'r cynllun:

  • Gray Street, Treganna
  • Harvey Street, Treganna
  • Heol Lecwydd, Treganna
  • Severn Road, Treganna
  • Stryd Wellington, Treganna


Costau trwyddedau maes parcio

Mae'r trwyddedau'n costio £40 am 6 mis neu £80 am 12 mis. 

Trwyddedau ar y stryd 

Efallai y bydd eich busnes yn gymwys i dderbyn trwyddedau parcio ar y stryd.

Dim ond mewn rhai parthau parcio o amgylch y ddinas y mae'r trwyddedau ar gael. Mae lleoliadau parcio yn dibynnu ar ba barth mae eich busnes ynddo.

Mae 2 fath o drwydded ar y stryd:

  • Trwyddedau Cerbyd Penodol 
  • Trwyddedau Nad Ydynt yn Rhai Cerbyd Penodol 


Mae trwyddedau nad ydynt yn rhai cerbyd penodol yn gallu cael eu trosglwyddo a chael eu defnyddio i gerbydau gwahanol. Bydd angen i chi newid manylion y cerbyd yn MiPermit yn ôl y gofyn.
​​
Bydd cost y drwydded yn dibynnu ar allyriadau eich cerbyd. 
 

Parth C1, C2, C3, C4 

Gallwch barcio mewn unrhyw faeau Aros cyfyngedig ac Aros a Thalu sydd ar gael yn y parth.

Ni allwch barcio mewn baeau Trwydded Breswyl.

Trwyddedau cerbyd penodol 

Mae taliadau safonol ar gyfer y drwydded cerbyd gyntaf a’r ail un. Efallai y bydd angen i chi hefyd dalu tâl ychwanegol yn dibynnu ar allyriadau eich cerbyd.

Bydd y drwydded gyntaf sy'n benodol i gerbydau yn costio £20 am 6 mis neu £40 am 12 mis. 

Bydd yr ail drwydded yn benodol i gerbydau yn costio £50 am 6 mis a £100 am 12 mis. 

Costau ychwanegol 

Mae'r taliadau ychwanegol yn berthnasol i'ch trwydded cerbyd gyntaf a’r ail un. ​
​​
Cerbydau a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001
Maint injan
12 mis
6 mis
Injan 1550 cc a throsodd
£10
£5

Cerbydau a gofrestrwyd o 1 Mawrth 2001 ymlaen
Allyriadau Co2 (g/km)
12 mis
6 mis
101 i 185
£10
£5
​sy’n 186 oed a hŷn
​£20
£10​

Costau Ychwanegol
Taliadau eraill
12 mis
6 mis
Gordal Diesel ar gyfer cerbydau a gofrestrwyd
rhwng 1 Mawrth 2001 a 31 Rhagfyr 2020
£25
£12.50
​Dim gwybodaeth am y cerbyd gan DVLA
£25
£12.50

Trwyddedau nad ydynt yn rhai cerbyd penodol 

Bydd y drwydded gyntaf nad yw i gerbyd penodol yn costio £60 am 6 mis neu £120 am 12 mis. 

Bydd yr ail drwydded nad yw i gerbyd penodol yn costio £90 am 6 mis a £180 am 12 mis. 

Gwneud cais am eich trwydded

Gallwch wneud cais am eich trwydded trwy MiPermit​. Byddwch angen eich cyfeirnod ardrethi busnes a'ch cerdyn debyd neu gredyd yn barod. 

Gallwch brynu trwyddedau am 6 neu 12 mis.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y telerau a'r amodau yn ofalus. Os na fyddwch yn defnyddio eich trwydded yn gywir, byddwch yn derbyn Hysbysiad Tâl Cosb.​


© 2022 Cyngor Caerdydd