Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau busnes ar y stryd

​​​Rydym yn rhoi trwyddedau i fusnesau cymwys i ganiatáu parcio mewn lleoliadau penodol ar y stryd sy'n rhan o'r cynllun trwyddedau busnes ar y stryd.

Bydd pob trwydded busnes ar y stryd yn “e-drwydded” rithwir a bydd angen gwneud cais amdanynt ar-lein gan ddefnyddio ein gwasanaeth MiPermit Caerdydd.
  
Mae pob trwydded yn rhithwir felly nid oes rhaid i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd.  
Mathau o drwyddedau


Mae dau fath o drwydded busnes; Trwyddedau Cerbyd Penodol a Thrwyddedau Nad Ydynt yn Rhai Cerbyd Penodol.
  
Trwyddedau Cerbyd Penodol:  Bydd angen i chi enwebu cerbyd y bydd y drwydded yn berthnasol iddo a bydd y drwydded ond yn berthnasol i'r cerbyd hwnnw gydol hyd y drwydded.

Trwyddedau Nad Ydynt yn Rhai Cerbyd Penodol:  Gellir newid y cerbyd y mae'r drwydded hon yn berthnasol iddo pan fo angen drwy eich cyfrif MiPermit Caerdydd.
   
Dim ond pan fyddwch yn eu defnyddio ar gyfer rhedeg eich busnes y mae trwyddedau'n ddilys.  Ni fyddant yn cael eu rhoi i fusnesau sydd â lle parcio oddi ar y stryd.
  
Er mwyn atal gordanysgrifio, fel arfer mae terfyn ar nifer y trwyddedau y gall busnes wneud cais amdanynt o un neu ddau fesul busnes cymwys.  

Gwneud cais am eich trwydded


Mae pob trwydded fusnes yn "e-drwyddedau" rhithwir a bydd angen gwneud cais amdanynt ar-lein gan ddefnyddio ein gwasanaeth MiPermit Caerdydd.
 
Bydd angen eich cyfeirnod ardrethi busnes arnoch a manylion eich cerdyn debyd neu gredyd wrth law.

Sicrhewch eich bod yn darllen y telerau ac amodau'n ofalus oherwydd efallai y byddwch yn derbyn Hysbysiad Tâl Cosb os na fyddwch yn cadw atynt.
 
Gwneud cais am drwydded busnes ar y stryd ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Mae trwyddedau'n para am hyd at 6 mis, 9 mis neu 12 mis.  


Costau trwyddedau


Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo'r defnydd o gerbydau llygredd isel i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng ansawdd aer yng Nghaerdydd.  O ystyried hyn, bydd cost eich trwydded cerbyd penodol yn dibynnu ar lefel llygru eich cerbyd.  Bydd cost uwch am drwyddedau nad ydynt yn rhai cerbyd penodol.

Bydd ein gwasanaeth MiPermit Caerdydd yn cyfrifo cost eich trwydded yn awtomatig i chi yn seiliedig ar y wybodaeth sydd wedi'i chofrestru gyda'r DVLA.  Nodwch mai dim ond y data cofrestredig a fydd yn berthnasol wrth gyfrifo'r swm, gan mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y data hwn yn gywir.  

Trwydded cerbyd penodol gyntaf 

Pob cerbyd a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001  
hyd at injan 1549 cc - £40
Injan 1550cc+ - £60    

Pob cerbyd a gofrestrwyd o 1 Mawrth 2001 
Allyriadau Co2 (g/km)
Hyd at 100 - £40 
101 i 185 - £60 
186+ - £80 

Gordal ar gyfer cerbydau sydd â pheiriannau diesel nad ydynt yn cydymffurfio â RDE2* - £5
 
Dim data cofrestredig - £90

Trwydded heb fod yn un cerbyd penodol gyntaf  

£100

Ail drwydded cerbyd penodol (os yw'n berthnasol)​

Pob cerbyd a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001  
hyd at injan 1549cc - £70
Injan 1550cc+ - £80    

Pob cerbyd a gofrestrwyd o 1 Mawrth 2001 
Allyriadau Co2 (g/km)
Hyd at 100 - £60
101 i 185 - £80 
186+ - £100 

Gordal ar gyfer cerbydau sydd â pheiriannau diesel nad ydynt yn cydymffurfio â RDE2* - £5 ​

Dim data cofrestredig - £110 

Ail drwydded nad yw’n un cerbyd penodol (os yw'n berthnasol)​

£120

*Allyriadau Gyrru Go Iawn Categori 2 


​​​​