Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Lleoliadau parthau rheoli parcio

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ble a phryd y gallwch barcio mewn parthau rheoli parcio (PRhP).

Rhaid i chi wirio'r arwyddion wrth barcio.


Oriau’r parthMae'r holl barcio yn cael ei reoli rhwng 8am a 6pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). 

Mae cyfyngiadau llinellau melyn dwbl, troedffyrdd isel a chyrbau isel yn berthnasol 24 awr y dydd.  


Oriau parcio â thrwydded Mae parcio â thrwydded yn cael ei orfodi rhwng 8am a 10pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul. 


Mathau o drwyddedauRydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer: 


 • preswylwyr ac ymwelwyr,
 • gofalwyr,  
 • contractwyr, 
 • busnesau


Os ydych yn ddeiliad trwydded, gallwch barcio mewn: 

 • mannau i ddeiliaid trwydded preswylwyr yn unig 
 • mannau aros cyfyngedig, a
 • mannau talu ac aros.


Dim ond deiliaid trwydded meddyg a gaiff barcio mewn mannau trwydded meddyg. 

Tariff mannau parcio talu ac arosY tâl yw £1.30 yr awr ac ni dderbynnir arian parod. 

Mae'r awr gyntaf yn rhad ac am ddim, ond bydd angen i chi gael tocyn o hyd.
 
Caniateir parcio am 5 awr ar y mwyaf, dim dychwelyd o fewn 2 awr. 

ID y lleoliad ar gyfer taliad heb arian parod: 753082.Oriau’r parthMae'r holl barcio yn cael ei reoli rhwng 8am a 6pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). 

Mae cyfyngiadau llinellau melyn dwbl, troedffyrdd isel a chyrbau isel yn berthnasol 24 awr y dydd.  


Oriau parcio â thrwydded 

Mae parcio â thrwydded yn cael ei orfodi rhwng 8am a 10pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul. 


Mathau o drwyddedau
Rydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer:
 
 • preswylwyr ac ymwelwyr,
 • gofalwyr,  
 • contractwyr, 
 • busnesau


Os ydych yn ddeiliad trwydded, gallwch barcio mewn: 

 • mannau i ddeiliaid trwydded preswylwyr yn unig 
 • mannau aros cyfyngedig, a
 • mannau talu ac aros.


Dim ond deiliaid trwydded meddyg a gaiff barcio mewn mannau trwydded meddyg. 

Tariff mannau parcio talu ac aros Y tâl yw £1.30 yr awr ac ni dderbynnir arian parod. 

Mae'r awr gyntaf yn rhad ac am ddim, ond bydd angen i chi gael tocyn o hyd. 

Caniateir parcio am 5 awr ar y mwyaf, dim dychwelyd o fewn 2 awr. 

ID y lleoliad ar gyfer taliad heb arian parod:  753083.

Oriau’r parthMae'r holl barcio yn cael ei reoli rhwng 8am a 6pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). 

Mae cyfyngiadau llinellau melyn dwbl, troedffyrdd isel a chyrbau isel yn berthnasol 24 awr y dydd.  


Oriau parcio â thrwydded

Mae parcio â thrwydded yn cael ei orfodi rhwng 8am a 10pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul. 


Mathau o drwyddedauRydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer: 

 • preswylwyr ac ymwelwyr,
 • gofalwyr,  
 • contractwyr, 
 • busnesau


Os ydych yn ddeiliad trwydded, gallwch barcio mewn: 

 • mannau i ddeiliaid trwydded preswylwyr yn unig 
 • mannau aros cyfyngedig, a
 • mannau talu ac aros.


Dim ond deiliaid trwydded meddyg a gaiff barcio mewn mannau trwydded meddyg. 

Tariff mannau parcio talu ac aros 


Y tâl yw £1.30 yr awr ac ni dderbynnir arian parod. 

Mae'r awr gyntaf yn rhad ac am ddim, ond bydd angen i chi gael tocyn o hyd. 

Caniateir parcio am 5 awr ar y mwyaf, dim dychwelyd o fewn 2 awr. 

ID y lleoliad ar gyfer taliad heb arian parod:  753084.Oriau’r parth


Mae'r holl barcio yn cael ei reoli rhwng 8am a 6pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). 

Mae cyfyngiadau llinellau melyn dwbl, troedffyrdd isel a chyrbau isel yn berthnasol 24 awr y dydd.  

Oriau parcio â thrwydded 


Mae parcio â thrwydded yn cael ei orfodi rhwng 8am a 10pm, o Ddydd Llun i Ddydd Sul. 

Mathau o drwyddedau


Rydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer: 

 • preswylwyr ac ymwelwyr,
 • gofalwyr, 
 • contractwyr,
 • busnesau


Os ydych yn ddeiliad trwydded, gallwch barcio mewn: 

 • mannau i ddeiliaid trwydded preswylydd yn unig, a
 • mannau aros cyfyngedig.


Dim ond deiliaid trwydded meddyg a gaiff barcio mewn mannau trwydded meddyg. 

Tariff mannau parcio talu ac aros 


Nid oes unrhyw fannau talu ac aros yn y parth hwn​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd