Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd

Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19

Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – dydd Sul.
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.​
Parcio a Theithio’r De: Bydd y gwasanaeth yn ailgychwyn o ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020 am 8 wythnos tan 2 Ionawr 2021. ​​

Lleoliad

Stadiwm Dinas Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

cyf llywio gyda lloeren:  CF11 8EG

Cost

Tocyn Diwrnod 1 person - £4.40
Tocyn Diwrnod Grŵp - £5.50 

Oriau’r Bysus (Dydd Llun – Dydd Gwener)

Bws cyntaf o’r maes parcio 7am
Bws olaf o ganol y ddinas 7.10pm

Safleoedd bws

Sgwâr Ganolog, Stryd Wood.

  

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu i ac o ganol y ddinas o stop newydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Bydd hwn yn agos i ochr ddeheuol y stadiwm, a gellir ei gyrraedd drwy Glos Parc Morgannwg oddi ar Sloper Road. Hwn yw'r unig bwynt mynediad i'r gwasanaeth ac mae gyferbyn â mynedfa arferol Heol Lecwydd. 

Bydd y prif safle yn dal i gael ei ddefnyddio at ddibenion gwahanol ar hyn o bryd.  • bysus llawr isel ar ​​gyfer mynediad hawdd 
  • yn mynd bob 15 munud 
  • amser siwrne tua 14 munud i ganol y ddinas

 

Cwestiynau Cyffredin


Mae Bws Caerdydd 95A/B/C​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn gwasanaethu’r cyfleuster Parcio a Theithio.


Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy PublicTransport@caerdydd.gov.uk​


Sut i ddod o hyd i ni


O gyffordd 33 yr M4 cymerwch yr A4323 am ganol y ddinas a dilynwch yr arwyddion Parcio a Theithio.

​​​​​​​​​​​​​​​