Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parcio a theithio Dwyrain Caerdydd

Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – Dydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth penwythnos.
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Llun - Gwener yn unig. Mynediad i 95B nawr drwy Glos Parc Morgannwg oddi ar Sloper Road.
Parcio a Theithio’r De: Dim gwasanaeth bws. Parcio a Cherdded o faes parcio Neuadd y Sir.
H59 Gwasanaeth i Ysbyty Athrofaol Cymru 

O fis Mai 2017, bydd bws i Ysbyty Athrofaol Cymru bob 20 munud o ddydd Llun i ddydd Gwener o safle Barcio a Theithio Dwyrain Caerdydd.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu wefan Bws Caerdydd​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
Lleoliad: 

Cyfnewidfa Pentwyn - A48 (Eastern Avenue)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd   

cyf llywio gyda lloeren:  CF23 8HH


Cost: 

Cynnig cynnar 1 person - £2.20

Cynnig cynnar Grŵp - £3.30

*Tocyn Diwrnod 1 person - £4.40
Tocyn Diwrnod Grŵp - £5.50 

£10 ar “Ddiwrnodau Digwyddiad” yn Stadiwm y Principality – Ewch i wefan Bws CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd am fanylion.

* Cynnig cynnar: Parciwch cyn 8.30am Llun-Gwe a thalwch £2.20/£3.30 yn unig.

 

Oriau gweithredu'r bysus:

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig - Bws bob 90 munud rhwng 9.45am a 5.30pm​

Safleoedd bws:

Dumfries Place​

 


 

 • Bysus llawr isel ar gyfer mynediad hawdd 
 • Yn mynd bob 15 munud 
 • Siwrne tua 20 munud i ganol y ddinas 
 • Mae'r safle yn cau 15 munud ar ôl i'r bys olaf yn ddychwelyd
 • Maes parcio gyda swyddog ar ddyletswydd a system teledu cylch cyfyng  
 • Mae’r Cyngor hefyd yn trefnu gwasanaethau Parcio a Theithio Arbennig ar gyfer digwyddiadau mawr a gynhelir yn Stadiwm y Principality .


Gweld y taflen Parcio a TheithioDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  


Cwestiynau Cyffredin


Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy PublicTransport@caerdydd.gov.uk

Sut i ddod o hyd i ni

180882.025:321267.65625|ParkRide


 • O'r Dwyrain, gadewch wrth gyffordd 29 yr M4, cymerwch yr ail ffordd ymadael a dilynwch yr arwyddion ar gyfer y safle Parcio a Theithio. 
 • O'r Gorllewin, gadewch wrth gyffordd 30 yr M4, cymerwch y drydedd ffordd ymadael wrth y gylchfan gyntaf a'r ail wrth y nesaf. Wrth y gylchfan nesaf cymerwch yr ail ffordd ymadael i ymuno â'r A48 tuag at ganol y ddinas.  Cymerwch y ffordd ymadael gyntaf am yr A48 a dilynwch yr arwyddion am y maes parcio. 

   

  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.


  Ymholiadau Bws Caerdydd

  029 2066 6444 


  e-bost talktous@cardiffbus.com


  ​​​​​​​​​​​
  English