Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd

​​​​Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19

Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – dydd Sul.
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.​
Parcio a Theithio’r De: Bydd y gwasanaeth yn ailgychwyn o ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020 am 8 wythnos tan 2 Ionawr 2021. 
​​Lleoliad

Dydd Sadwrn yn unig, Gwasanaeth Parcio a Theithio o Neuadd y Sir i Stryd y Gamlas yn dechrau o ddydd Sadwrn 14 Tach – am gyfnod o 8 wythnos tan ddydd Sadwrn 2 Ionawr 2021. 

Bysiau bob 15 munud o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas gan ddychwelyd o Stryd y Gamlas i Neuadd y Sir.

Cost£3 fesul car 

Oriau gweithredu'r bysus
Ar agor 10am-6pm (Bws cyntaf am 10am o Heol Hemingway i Stryd y Gamlas, bws olaf o Stryd y Gamlas am 6pm i Heol Hemingway).


Mae Maes Parcio ‘Parcio a Cherdded’ Neuadd y Sir hefyd ar gael yn ystod yr wythnos fel maes parcio ‘parcio a cherdded’. Ni chodir tâl am barcio yn ystod yr wythnos (Mae Gwasanaeth Bws Baycar Rhif 6 i'r dref ar gael. Ffioedd arferol yn daladwy ar y bws, gweler Bws Caerdydd am fanylion).​

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy PublicTransport@caerdydd.gov.uk​​


Sut i ddod o hyd i ni

175048.75:319305.5625|ParkRide


O'r Dwyrain, gadewch wrth gyffordd 29 yr M4 a dilynwch yr arwyddion am safle Parcio a Theithio Bae Caerdydd.

 

O'r Gorllewin, gadewch wrth gyffordd 33 yr M4 a dilynwch yr A4232 am Fae Caerdydd.  Ewch i'r chwith wrth i chi ddod allan o dan Dwnnel Butetown ac i'r chwith eto yn syth bin cyn troi i'r dde i Neuadd y Sir.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​