Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parcio a Theithio De Caerdydd

Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19​
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – Dydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth penwythnos.
Parcio a Theithio y Gorllewin: Wedi’i ganslo am y tro.
Parcio a Theithio y De: Wedi’i ganslo am y tro.​
Bydd y gwasanaeth Parcio a Theithio i siopwyr ar waith rhwng 3 Tachwedd a 5 Ionawr.

Lleoliad: 

Neuadd y Sir Caerdydd (Bae Caerdydd)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd   

cyf llywio gyda lloeren:  CF10 4UW


Cost: 

Tocyn Diwrnod 1 person - £4.40
Tocyn Diwrnod Grŵp - £5.50


Oriau gweithredu'r bysus:

Dydd Sadwrn: 9am - 6pm Safleoedd bws:

Stryd y Gamlas   

  

  • bysus llawr isel ar gyfer mynediad hawdd 
  • yn mynd bob 10 munud 
  • amser siwrne tua 6 munud i ganol y ddinas

 

Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy PublicTransport@caerdydd.gov.uk​​


Sut i ddod o hyd i ni

175048.75:319305.5625|ParkRide


O'r Dwyrain, gadewch wrth gyffordd 29 yr M4 a dilynwch yr arwyddion am safle Parcio a Theithio Bae Caerdydd.

 

O'r Gorllewin, gadewch wrth gyffordd 33 yr M4 a dilynwch yr A4232 am Fae Caerdydd.  Ewch i'r chwith wrth i chi ddod allan o dan Dwnnel Butetown ac i'r chwith eto yn syth bin cyn troi i'r dde i Neuadd y Sir.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English