Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parcio a Theithio De Caerdydd

Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – Dydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth penwythnos.
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Llun - Gwener yn unig. Mynediad i 95B nawr drwy Glos Parc Morgannwg oddi ar Sloper Road.
Parcio a Theithio’r De: Dim gwasanaeth bws. Parcio a Cherdded o faes parcio Neuadd y Sir.

Lleoliad: 

Neuadd y Sir Caerdydd (Bae Caerdydd)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd   

cyf llywio gyda lloeren:  CF10 4UWNid oes gwasanaeth bws ar hyn o bryd. Mae parcio am ddim a bydd y safle’n weithredol fel arfer fel cyfleuster Parcio a Theithio 7 diwrnod yr wythnos.


Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy PublicTransport@caerdydd.gov.uk​​


Sut i ddod o hyd i ni

175048.75:319305.5625|ParkRide


O'r Dwyrain, gadewch wrth gyffordd 29 yr M4 a dilynwch yr arwyddion am safle Parcio a Theithio Bae Caerdydd.

 

O'r Gorllewin, gadewch wrth gyffordd 33 yr M4 a dilynwch yr A4232 am Fae Caerdydd.  Ewch i'r chwith wrth i chi ddod allan o dan Dwnnel Butetown ac i'r chwith eto yn syth bin cyn troi i'r dde i Neuadd y Sir.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English