Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd

Faint mae’n gostio?
Am wybodaeth ar prisiau ewch i dudalen Parcio a Theithio De Caerdydd​.


Sut ydw i’n talu am fy nhocyn?
Gallwch dalu’r gyrrwr wrth i chi fynd ar y bws.


Nid oes rhaid i chi gael yr union swm cywir ond byddai'n helpu’r gyrrwr os oes gennych yr arian cywir.


Gallwch hefyd dalu gan ddefnyddio ap ffôn symudol tocynnau Bws Caerdydd.


A fydd fy Mhas Bws Consesiynol yn ddilys ar y bws hwn?
Na fydd. Nid yw’r gwasanaethau Parcio a Theithio yn derbyn pasys Consesiynol na thocynnau bws eraill.


Ar ba ddiwrnodau mae'r gwasanaeth yn gweithredu?
Mae’r gwasanaeth yn rhedeg ar ddydd Sadwrn yn unig. Mae gwasanaeth yn rhedeg ar ddydd Sul o ddiwedd mis Hydref i ddiwedd mis Rhagfyr dros gyfnod y Nadolig.

What time do the Park & Ride sites open and close? 
Dydd Sadwrn – yn agor am 08.45 ac yn cau am 18.15.


What times do the buses operate ?
Mae bysus Parcio a Theithio yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y rhan fwyaf o’r dydd.
Mae’r bws cyntaf yn gadael y maes parcio am 09.45, ac mae’r bws olaf yn gadael canol y ddinas am 18.00 (20.00 ar ddydd Iau)

 
Ble mae’r safle bws yng nghanol y ddinas?
Mae’r gwasanaeth yn stopio yn Canal Street yn unig.
Defnyddir yr un safle bws ar Canal Street ar gyfer y daith yn ôl i’r maes parcio.


Faint o amser mae’r daith o’r maes parcio i ganol y ddinas yn ei gymryd?
7 munud yn dibynnu ar y traffig.


A allaf adael fy nghar yn y safle parcio dros nos?
Na allwch. Cofiwch fod perchenogion yn parcio eu ceir ar eu menter eu hunain.


A oes cyfyngiad uchder i gerbydau?
Nid oes unrhyw gyfyngiadau uchder ar y safle.


Ydw i’n gallu parcio cartref modur yn y maes parcio?
Gallwch. Ni chaniateir parcio dros nos yn y maes parcio.


Pwy ddylwn gysylltu â nhw os ydw i wedi gadael unrhyw beth ar y bws?
Yn ystod oriau swyddfa, ffoniwch Bws Caerdydd ar 029 2066 6444 neu e-bostiwchtalktous@cardiffbus.com 


A allaf fynd â chadair olwyn neu bram ar y bws?
Gallwch, mae’r bysus yn rhai â lloriau isel, sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac sy’n gallu derbyn pramiau. Mae rhywfaint o le ar y bws ar gyfer pramiau a chadeiriau olwyn.


A oes unrhyw doiledau ar y safle?
Nac oes


A fydd staff ar ddyletswydd yn y maes parcio?
Nac oes