Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau a gaiff eu colli neu eu dwyn

​ Ni ellir adnewyddu trwyddedau i ymwelwyr oni bai eu bod wedi cael eu dwyn.  Bydd rhaid i chi gynnwys rhif cyfeirnod trosedd dilys gyda’ch cais cyn y gallwn adnewyddu eich trwydded.
 
Os na roddir rhif cyfeirnod trosedd dilys yna ni chaiff y trwyddedau eu hadnewyddu hyd y mis y dônt i ben. Fel gyda’r cais gwreiddiol, bydd gofyn i chi anfon tystiolaeth o’ch cyfeiriad gyda’r tâl pan fyddwch yn adnewyddu eich trwydded.

​​​​​​​​​