Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pwy all wneud cais?

Caiff preswylwyr dilys wneud cais am drwydded cyn belled â’u bod yn byw mewn stryd lle gweithredir y Cynllun Parcio i Breswylwyr.  

Mae 3 math o drwydded ar gael:

  • ​Trwydded Preswylydd
  • Trwydded Ymwelwyr
  • Trwydded i Ymwelwyr yn Unig


Gall unrhyw un sy’n byw yn y cyfeiriad wneud cais am drwydded cyn belled taw’r cyfeiriad hwnnw yw eu prif breswylfa. Fodd bynnag, dim ond 2 drwydded preswylydd ac 1 drwydded ymwelwyr a ganiateir ar gyfer pob annedd.   

Nodwch:  Efallai na fydd rhai anheddau yn gallu gwneud cais am drwyddedau ymwelwyr gan fod rhai cyfyngiadau ynghlwm wrth hyn.

Gallwch wneud cais am yr holl drwyddedau gyda’i gilydd, neu gall preswylwyr unigol wneud cais ar wahân. Mae pob trwydded yn ddilys hyd at flwyddyn.


Eiddo Rhent

Pob tenant gan gynnwys myfyrwyr.


Mae angen rhif treth gyngor arnoch i wneud cais ar-lein am drwydded parcio. 

Dylai pob tenant sy’n rhentu eiddo gael yr wybodaeth hon gan eu landlord. 

Gwnewch gais drwy’r post os nad yw’r wybodaeth ar gael. 

Mae’n rhaid eich bod yn byw yn yr eiddo cyn gwneud cais. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ymlaen llaw.


​​​