Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newid eich cerbyd

Os ydych yn newid eich cerbyd am unrhyw reswm, bydd rhaid i chi ddychwelyd eich trwydded bresennol atom cyn y gallwn anfon trwydded newydd atoch. Mae’n rhaid i chi gynnwys rhif cofrestru’r cerbyd newydd pan fyddwch yn dychwelyd eich trwydded bresennol atom.

Nid oes rhaid talu am newid trwyddedau cyn belled eich bod yn dychwelyd y drwydded bresennol atom. 

Os nad ydych yn gallu dychwelyd y drwydded bresennol bydd yn cael ei hystyried fel trwydded goll​.

Dim ond trwy’r post y gellir gwneud cais i newid trwyddedau parcio.

Gwasanaethau Parcio Cyngor Dinas Caerdydd
Blwch SP 47 
Caerdydd 
CF11 1QB ​