Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mathau o drwyddedau

Mae'n rhaid i chi roi rhif(au) cofrestru eich cerbyd(au). Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau yn y cerbydau y’u bwriadwyd ar eu cyfer yn unig.  

Does dim angen darparu unrhyw ddogfennaeth swyddogol i brofi pwy yw perchennog y cerbyd. 

 

Gallwch wneud cais am un drwydded ymwelwyr fesul eiddo.  Bydd hyn yn galluogi eich ymwelwyr i barcio ar eich stryd am gyfnod byr. Ni ddylech ddefnyddio trwyddedau ymwelwyr mewn cerbydau sydd wedi’u cofrestru’n barhaol yn y cyfeiriad sy'n gysylltiedig â'r cais.  

Gellir defnyddio trwyddedau ymwelwyr mewn unrhyw gerbyd - does dim angen i chi roi rhif cofrestru wrth wneud y cais. Os nad oes angen trwydded gyntaf neu ail drwydded preswylwyr arnoch ond eich bod angen trwydded ar gyfer eich ymwelwyr, gallwch wneud cais am Drwydded i Ymwelwyr yn Unig.

Os oes gennych drwydded i Ymwelwyr yn Unig, ni allwch wneud cais am drwyddedau eraill yn ystod oes y drwydded honno. 

Gallwch wneud cais am y trwyddedau hyn yn yr un modd â’r trwyddedau preswyl.

​​​​​