Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Adnewyddu eich trwydded

Gallwch adnewyddu eich trwydded yn ystod y mis olaf y mae’r drwydded honno’n ddilys.  

I adnewyddu trwydded ar-lein bydd angen y canlynol arnoch:

  • ​Cyfeirnod y drwydded
  • Cod adnewyddu a anfonwyd atoch gyda’ch trwydded bresennol neu mewn llythyr adnewyddu trwydded.  
  • Cerdyn credyd neu ddebyd i dalu am eich trwydded

Os yw eich trwydded eisoes wedi dod i ben ni allwch ei hadnewyddu.  Yn hytrach, bydd rhaid i chi wneud cais am drwydded newydd.

Mae Trwyddedau Parcio ar gael yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn sicrhau bod trwyddedau’n cael eu hanfon yn unol â’ch iaith ddewis, ac anfonir adnewyddiadau bob blwyddyn yn awtomatig yn yr iaith a ddewisoch yn wreiddiol. Os dymunwch newid eich dewis iaith, gwnewch gais am drwydded newydd yn y porth Cymraeg neu Saesneg.


 
Gallwch hefyd adnewyddu trwydded drwy’r post​Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad presennol gyda’r tâl pan fyddwch yn adnewyddu eich trwydded.  Darllenwch y wybodaeth ar sut i wneud cais am drwydded newydd a’r dystiolaeth o gyfeiriad sy'n dderbyniol. 
English