Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adnewyddu eich trwydded

Mae'n bosibl na fydd rhai taliadau neu geisiadau am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas a wneir drwy'r post yn cael eu gweithredu i rai pobl oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd ar waith ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol. Bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw sieciau neu Archebion Post a anfonir drwy'r post yn cael eu clirio nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Dylai cwsmeriaid sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn eu cyfrifon er mwyn sicrhau bod eu taliadau'n gallu clirio a hefyd sicrhau na fyddant mewn dyled o ganlyniad.

Os oes modd, gwnewch unrhyw gais am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas​ gan ddefnyddio system parcio ar-lein​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​,​​​​​​​ mae'r rhain yn cael eu monitro a'u prosesu. Ni ellir prosesu unrhyw geisiadau drwy'r post nes i’r cyfyngiadau cael eu codi. Os daeth eich trwydded neu'ch Bathodyn Glas i ben ym mis Mawrth, yna parhewch i ddefnyddio'ch trwydded neu'ch bathodyn a chyflwyno'ch cais ar-lein cyn gynted â phosibl.
Gallwch adnewyddu eich trwydded yn ystod y mis olaf y mae’r drwydded honno’n ddilys.  

I adnewyddu trwydded ar-lein bydd angen y canlynol arnoch:

  • ​Cyfeirnod y drwydded
  • Cod adnewyddu a anfonwyd atoch gyda’ch trwydded bresennol neu mewn llythyr adnewyddu trwydded.  
  • Cerdyn credyd neu ddebyd i dalu am eich trwydded

Os yw eich trwydded eisoes wedi dod i ben ni allwch ei hadnewyddu.  Yn hytrach, bydd rhaid i chi wneud cais am drwydded newydd.

Rhaid i chi sicrhau bod eich cerbyd wedi’i barcio’n gyfreithlon tra byddwch yn aros am eich trwyddedau.​


Mae Trwyddedau Parcio ar gael yn Gymraeg neu Saesneg 

Byddwn yn sicrhau bod trwyddedau’n cael eu hanfon yn unol â’ch iaith ddewis, ac anfonir adnewyddiadau bob blwyddyn yn awtomatig yn yr iaith a ddewisoch yn wreiddiol.

I dderbyn trwydded parcio yn Gymraeg, dewiswch ‘Cymraeg’ a chwblhewch y ffurflen yn Gymraeg.

Os dymunwch newid eich dewis iaith unrhyw bryd, gwnewch gais am drwydded newydd a chwblhewch y cais un ai yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
Gallwch hefyd adnewyddu trwydded drwy’r post​Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad presennol gyda’r tâl pan fyddwch yn adnewyddu eich trwydded.  Darllenwch y wybodaeth ar sut i wneud cais am drwydded newydd a’r dystiolaeth o gyfeiriad sy'n dderbyniol. 
​​​​​​​​