Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Rhannu siwrne

Mae rhannu siwrne yn golygu bod dau neu fwy o bobl sy'n mynd i'r un lle neu le tebyg yn teithio gyda'i gilydd am y siwrne gyfan neu ran o'r siwrne. 


Mae rhannu siwrne yn cynnwys rhannu car, beicio neu gerdded gyda'ch gilydd neu hyd yn oed rannu tacsi. 


Gall rhannu siwrne eich helpu i arbed arian yn ogystal â chyfrannu at leihau lefelau tagfeydd a llygredd.  


Mae cyflogwyr a sefydliadau hefyd yn elwa gyda llai o alw am barcio ar eu safle a'r ardal amgylchynol.

 

I gefnogi'r ymgyrch rhannu siwrne, mae Cyngor Caerdydd yn cynnig SharetoCardiff.com. Cynllun rhannu siwrne ar-lein yw hwn sydd ar gael i weithwyr sefydliadau yng Nghaerdydd sy'n ymuno â'r cynllun. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am rannu siwrne cysylltwch â'n swyddog cynllun teithio neu ewch i Cadw Caerdydd i Symud.

  

English