Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio Ffordd Caerffili

Mae'r cynllun parcio ‘preswylwyr yn unig’ ar Ffordd Caerffili wedi cael ei ohirio gyda’r bwriad o’i adolygu yn ddiweddarach. Yn sgil hyn, dim ond y llinellau ffordd sy’n gysylltiedig â'r cynllun parcio a gyflwynir. 

Bydd y lôn gerbydau yn parhau i ddangos marciau'r safleoedd parcio fel y bwriedid i ddechrau, sef:


  • safleoedd sydd â llinell wen fylchog yn nodi’r mannau parcio ar gyfer deiliaid trwydded ‘Preswylwyr yn Unig', 

  • safleoedd parcio ‘nas rheolir na chyfyngir’ gan linell barhaus, lwydfelen.


Oherwydd na chodir yr arwyddion parcio ‘Preswylwyr yn Unig’, ni fydd modd gorfodi rheolau ynghylch 'pwy' sy'n parcio yn y safleoedd parcio.  Hefyd, ni fydd angen prynu Trwyddedau Parcio oni weithredir parcio 'Preswylwyr yn Unig' yn llawn.


Bydd llythyrau’n cael eu dosbarthu er mwyn rhoi gwybod i breswylwyr am unrhyw newidiadau neu beth y dylent ei wneud os cyflwynir parcio ‘Preswylwyr yn Unig’ yn y dyfodol.


Lawrlwythwch cynlluniau a ddogfennau priodol:


​A469 (Ffordd Caerffili) – Gwelliannau Trafnidiaeth a Hygyrchedd - Cam 2Gweld gwybodaeth am Barcio i breswylwyr​.


Parcio anghyfreithiol neu rwystrol


Gorfodir yn erbyn parcio mewn lonydd bysus, llinellau melyn dwbl, mannau aros cyfyngedig, mannau llwytho, mannau parcio i bobl anabl ac yn erbyn parcio sy’n achosi rhwystr nawr, a bydd yn weithredol yn syth. Ni ystyrir unrhyw gyfeiriad at y cytundeb a wnaed yn 2011 fel rhan o unrhyw apêl ar gyfer cyfiawnhau parcio anghyfreithiol neu rwystrol.


Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.​

​​