Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar Gât Trwyddedau Ffordd Abergwaun / Crystal Glen

​Rydym yn cynnig cynllun gwella priffyrdd a hoffem glywed gennych.

Cyfeirnod y Cynllun: FGR001
Math o gynllun: Rheoli Traffig
Ward: LlanisienYmgynghoriad wedi cau​ 01/04/2022. • Bader Close
 • Cheshire Close 
 • Crundale Crescent
 • Crystal Glen 
 • Fishguard Close
 • Ffordd Abergwaun 
 • Kane Close
 • Glen View 
 • Gibson Close 
 • Hannah Close
 • Heathbrook 
 • Heol Gwyndaf
 • Heol Merlin 
 • Portfield Crescent
 • St Dogmael’s Avenue 
 • St Martins Crescent 
 • Tedder Close 
 • Trenchard Close
 • Rhodfa Tŷ Glas (ffordd wasanaeth rhwng rhifau 1 a 63)
 • Wavell Close 
 • Wingate Drive 
 • Unrhyw ffordd arall sydd ond ar gael o'r uchod
Rydym yn cynnig cyflwyno cynllun "gât trwyddedau" newydd i atal gyrwyr rhag defnyddio Ffordd Abergwaun a Crystal Glen fel toriad byr rhwng Tŷ-Glas Avenue a Heathwood Road.

Mae giât drwydded yn ddarn byr o ffordd gyfyngedig sy'n caniatáu i ddeiliaid a thacsis yrru ynddi yn unig. Fe'i lleolir ar Crystal Glen, gan ddechrau wrth ei chyffordd â Fishguard Close a gorffen tua 10 metr i'r gogledd o'r un gyffordd.

Bydd preswylwyr yn gallu gwneud cais am drwyddedau am ddim ar gyfer eu cerbydau. Bydd angen i yrwyr heb drwyddedau, megis gyrwyr dosbarthu ac ymwelwyr, adael yr ardal yn yr un ffordd ag y daethant i mewn. Bydd camera gorfodi teledu cylch cyfyng yn monitro’r gât trwyddedau a bydd cerbydau anawdurdodedig yn derbyn Hysbysiad Tâl Cosb.

Bydd llinellau melyn dwbl yn cael eu cyflwyno o amgylch ardal gât y drwydded i ddarparu lle troi ar gyfer cerbydau a sicrhau bod yr arwyddion traffig yn amlwg.

Bydd y cynllun yn cael ei dreialu am 18 mis fel y gallwn fonitro ei effeithiolrwydd. Os yw'n llwyddiannus, yna gellir ei wneud yn barhaol.
 

Dweud eich dweudMae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi dod i ben. 

Y penderfyniad yw bwrw ymlaen â'r cynllun gyda:

 • 65% o ymatebion o blaid, 
 • 34% yn ei erbyn, a 
 • 1% yn ansicr. 

Byddwn yn cyflwyno'r cynllun gyda'r newidiadau hyn: 

 • giât drwydded yn unig o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn, 7am – 7pm,
 • gall preswylwyr wneud cais am drwyddedau ymwelwyr, a  
 • gall busnesau, addoldai ac adeiladau cymunedol gael hyd at 10 trwydded at ddibenion gweithredol ar sail y cyntaf i'r felin.

Os ydych yn breswylydd neu'n fusnes yn yr ardal, byddwch yn derbyn llythyr gyda mwy o fanylion yn y man.
© 2022 Cyngor Caerdydd