Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynigion Parcio Ardal Nant y Wedal

Hoffem glywed beth ydych chi'n ei feddwl am ein cynigion parcio ar gyfer ardal Nant y Wedal.  

Beth rydyn ni’n ei gynnig? 


Rydym yn cynnig cyfyngiadau parcio newydd ar Nant y Wedal a Heol Wedal. 

Cynigir cyflwyno:

  • Ardal Parcio â Thrwydded i Breswylwyr ar Nant y Wedal 
  • Talu ac aros ar hyd Heol Wedal


Bydd hyn yn helpu gyda’r canlynol:

  • diogelu lle i drigolion a'u hymwelwyr 
  • atal parcio rhwystrol
  • atal cymudwyr ac 
  • annog y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, beicio a cherdded.


Mae Ardal Parcio â Thrwydded yn ardal lle nad oes mannau parcio wedi'u paentio ar y ffordd ond bydd angen trwydded ddilys ar unrhyw gerbydau sy'n parcio yn yr ardal. 

Mae'r trwyddedau'n ddigidol felly does dim angen i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd. 

Mae gyrwyr yn cael gwybod eu bod yn mynd i mewn i Ardal Parcio â Thrwydded drwy arwyddion wrth y fynedfa. 

Bydd hawl gan eiddo i gael hyd at ddwy drwydded fesul aelwyd ar gyfer cerbydau sy'n eiddo i’r preswylwyr ynghyd â thrwydded ymwelwyr.  Ni fydd angen trwydded ar gerbydau sydd wedi parcio ar ddreifiau preifat.

Byddai parcio â thâl ar Heol Wedal yn gymwys o ddydd Llun i ddydd Gwener. Byddai deiliaid trwyddedau o Nant y Wedal yn cael parcio am ddim yn y mannau parcio ac aros ar Heol Wedal. 

Dweud eich dweud 


 
Bydd yn cymryd tua 4 munud i'w gwblhau. 

Daw’r ymgynghoriad hwn i ben ar 26 Mai 2023.​

​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd