Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Stryd y Castell

Stryd y Castell: Cynllun Parhaol 

Mae cynllun gwella trafnidiaeth ar gyfer Stryd y Castell o'r enw 'Cynllun Aer Glân Stryd y Castell' eisoes wedi cael ei ystyried ac wedi mynd drwy broses ymgynghori. Rydym bellach yn ail-ymgynghori ar y cynllun hwn a chynllun ychwanegol i fesur barn y cyhoedd.​

Stryd y Castell: Trefniant Dros Dro​


Oherwydd gwaith parhaus yng nghanol y ddinas a Phandemig y Coronafeirws, bydd y Cyngor yn cyflwyno trefniant dros dro ar gyfer Stryd y Castell a Heol y Porth.


Bydd y newidiadau canlynol yn cael eu gosod o ganol tan ddiwedd mis Tachwedd 2020.

Stryd y Castell

  • ​Mynediad ar gyfer Bysus, Tacsis a Beiciau Modur yn unig 
  • Caniateir mynediad i ddanfon nwyddau rhwng 12am a 10am. Bydd mynediad o'r gogledd trwy Heol y Brodyr Llwydion
  • Cynhelir mynediad brys ar bob adeg
  • Estyniad palmant i ochr y de i alluogi cadw pellter cymdeithasol a chynnal cymorth busnes parhaus
  • Safle tacsi pwrpasol ger cyffordd Heol y Frenhines
  • Cadw’r Feicffordd dros dro

Heol y Porth

  • ​Ehangu palmentydd i gynorthwyo cadw pelltercymdeithasol a chynnal cymorth busnes parhaus
  • Caniateir mynediad ar bob adeg: o Bont Treganna tua’r gogledd ac o Stryd Wood tua’r de​​