Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA

Mae’r cynlluniau ar y gweill ers tro a’r cyffro’n cynyddu wrth i Gaerdydd baratoi i gynnal digwyddiad chwaraeon mwya’r byd yn 2017: Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA​​​​​​​​External link opens in a new window ar ddydd Sadwrn 3 Mehefin a Ffeinal Merched Cynghrair y Pencampwyr​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar ddydd Iau 1 Mehefin. Mae gan y ddinas record gref o gynnal digwyddiadau mawr a rhagwelir y bydd dros 200,000 o bobl yng Nghaerdydd, y dorf fwyaf yn hanes y ddinas.

Bydd digwyddiad o’r maint hwn yn anorfod yn tarfu’n fwy na digwyddiad chwaraeon arferol, gyda mwy o ffyrdd ar gau ar y diwrnod a’r dyddiau rhagarweiniol er mwyn gallu adeiladu seilwaith y digwyddiad, ynghyd â gwneud newidiadau i wasanaethau trenau a bysiau a mwy o ddiogelwch i ofalu am yr ymwelwyr a’r anghenion lleol.  

Mae cynllunio dwys wedi bod ar waith ers misoedd lawer i sicrhau digwyddiad diogel a llwyddiannus ac y bydd ymwelwyr a’r gymuned leol ill dau yn derbyn profiad cadarnhaol. Yr allwedd i hyn yw sicrhau bod y rhai sy’n byw, gweithio a chwarae yng Nghaerdydd a’r cyffiniau yn ymwybodol o’r newid fydd ar droed a bod yr adnoddau ganddynt i baratoi ac addasu.

Mae’r gymuned leol yng Nghaerdydd wastad yn dangos cefnogaeth, amynedd ac yn rhoi croeso cynnes i ymwelwyr â’r Ddinas, yn y modd y gall dim ond y Cymry wneud.  Dyma sy’n parhau i ddenu digwyddiadau mawreddog i’r ddinas, megis rowndiau terfynol Cynghrair y Pencampwyr ac sy’n galluogi Caerdydd i ddisgleirio ar lwyfan byd.

 ​Rydym yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd am y digwyddiad ar ein gwefan Newyddion Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .​
English