Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig > Cynigion gorchymyn rheoleiddio traffig

Cynigion gorchymyn rheoleiddio traffig

Gweld proses gweithredu Gorchymyn Rheoleiddio TraffigCofiwch fod ymgynghoriadau’n cau ganol nos ar y dyddiadau cau a bennwyd.


 

Cynigion Cynllun Traffig Presennol. 

  
  
  
  
  
Cynllun Diogelwch Parth Ysgol2652 KB Gwahardd gyrru – gorchymyn arbrofol16/12/2019 - 02/06/2020Ar Gau
Heol Eglwys Fair424 KB Man Llwytho Cerbydau Nwyddau a Safle Tacsi10/01/2020 - 31/01/2020Ar Gau
Ardal Radur4660 KB Cyfyngiad Cyflymder 20mya10/01/2020 - 31/01/2020Ar Gau
Heol Caerffili a ffyrdd cyfagos929 KB Amryw orchmynion traffig 10/01/2020 -  31/01/2020Ar Gau
Radyr, Caerdydd2292 KB Gorchymyn Diwygio Cyfyngiad Pwysau31/01/2020 - 21/02/2020Ar Gau
Maindy Road1573 KB Talu ac arddangos 07/02/2020 - 28/02/2020Ar Gau
Maindy Road, Caerdydd1683 KB Gwahardd aros07/02/2020 - 28/02/2020Ar Gau
Clodien Avenue, Caerdydd1373 KB Amryw orchmynion traffig  14/02/2020 - 06/03/2020Ar Gau
Bradley Street, Caerdydd1011 KB Amryw orchmynion traffig 14/02/2020 - 06/03/2020Ar Gau
Hamadryad Area, Caerdydd1000 KB Mannau parcio I breswylwyr 14/02/2020 - 7/3/2020Ar Gau
Lôn Heol Casnewydd, Moira Terrace a Glossop Road611 KB Amryw orchmynion traffig 25/02/2020 - 20/03/2020Ar Gau
Cumnock Terrace360 KB Mannau parcio I breswylwyr 25/02/2020 -  20/03/2020Ar Gau
Heol y Tollty a Ffordd y Brenin888 KB Porth bysus25/02/2020 - 06/03/2020Ar Gau
Hazelhurst Road635 KB Man parcio I bobl anabl 28/02/2020 - 06/03/2020Ar Gau
Pont Rhodfa'r Harbwr568 KB Gwahardd Gyrru 26/02/2020 - 20/03/2020Ar Gau
Birchgrove Road276 KB Dim aros ar unrhyw adeg / Dim llwytho ar adegau penodol 28/02/2020 - 20/03/2020Ar Gau
Llwyn Y Pia260 KB Cyfyngiad Cyflymder 20mya6/03/2020 -  27/03/2020Ar Gau
Churchill Way485 KB Bae Denydd Deuol - safle tacsis / llwytho cerbydau nwyddau13/03/2020 - 03/04/2020Ar Gau
Woodville Road937 KB Dim Aros ar unrhyw Adeg 13/03/2020 - 03/04/2020Ar Gau
Arran Place737 KB Parcio i Breswylwyr yn Unig / Dim Aros ar unrhyw Adeg13/03/2020 - 03/04/2020Ar Gau
Heol Orllewinol Y Bontfaen6386 KB Gwahardd aros25/02/2020 -  20/03/2020Ar Gau
A470 Caedelyn Road672 KB Llondd bysus13/03/2020 - 3/04/2020Ar Gau

 

 

Cynigion Mannau Parcio i Bobl Anabl Presennol.

  
  
  
  
  
Rhymney Street1198 KB Dirymu10/01/2020 - 31/01/2020Ar gau
Pentwyn - Brynfedw544 KB Dirymu10/01/2020 - 31/01/2020Ar gau
Habershon Street - Coveny Street3117 KB Dirymu10/01/2020 -  31/01/2020Ar gau
Princes Street724 KB Dirymu10/01/2020 - 31/01/2020Ar gau
Llanmaes Street628 KB Gweithredu10/01/2020 - 31/01/2020Ar gau
Glamorgan Street695 KB Gweithredu10/01/2020 - 31/1/2020Ar gau
Pentre Street702 KB Dirymu10/01/2020 - 31/01/2020Ar gau
Splott Road, Caerdydd605 KB Gweithredu14/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Brydges Place, Caerdydd683 KB Gweithredu14/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Dalcross Street987 KB Dirymu14/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Clive Street906 KB Dirymu14/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Severn Road937 KB Dirymu14/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Hazelhurst Road635 KB Gweithredu28/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Carlisle Street965 KB Dirymu28/02/2020 - 06/03/2020Ar gau
Plantagenet Street780 KB Dirymu28/02/2020 - 20/03/2020Ar gau
Comet Street1126 KB Gweithredu28/02/2020 - 20/03/2020Ar gau
De Burgh Street1045 KB Dirymu28/02/2020 - 20/03/2020Ar gau

 


 

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
English