Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau Mynediad

Trwyddedau Mynediad 


Mae trwyddedau mynediad traffig yn caniatáu i chi yrru cerbydau nwyddau trwm ar hyd rhai ffyrdd cyfyngedig pan fydd angen mynediad arnoch i lwytho / dadlwytho.

I gael mynediad rheolaidd gallwch gael  Mynediad Traffig (Trwydded Ddanfon) ac ar gyfer mynediad dros dro o hyd at 7 diwrnod gallwch wneud cais am Fynediad Traffig (Hawlildiad Danfon). ​

​Lleoliad 
​Ffordd Gyfyngedig
​Terfyn Pwysau
​​Parth Trwydded
​Radur / Pentre-poeth​
​Tŷ Nant Road
​Terfyn pwysau 7.5t
​I bob eiddo y mae mynediad iddynt o Heol Isaf neu Tŷ-Nant Road yn unig (i'r de o’r gyffordd-gylchfan â Tŷ-Nant Court)
Dim ond os yw eich cerbyd yn fwy na'r terfyn pwysau y bydd angen i chi wneud cais am drwydded. 

Nid trwyddedau parcio yw trwyddedau mynediad, ac wrth wneud gwaith llwytho/dadlwytho mae'n rhaid cadw at unrhyw gyfyngiadau parcio ac aros sydd yn eu lle.  Ni fyddant yn cael eu rhoi i gerbydau nwyddau trwm sy'n danfon i ddatblygiad Plasdŵr o dan unrhyw amgylchiadau.


Trwyddedau Danfon


Rhoddir trwyddedau danfon pan fydd angen mynediad rheolaidd arnoch i lwytho/dadlwytho.


I gadarnhau bod gennych ofyniad dilys am fynediad, bydd yn rhaid i chi wneud cais am gyfrif trwydded ddanfon yn gyntaf.  Bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth i ddangos pam mae angen mynediad arnoch, megis:
  
  • Amserlen neu gontract danfon, neu​​​
  • Llythyr eglurhaol ar bapur sgrifennu â phennawd y cwmni sy’n nodi’r rheswm pam fod angen mynediad ac sydd wedi’i lofnodi gan unigolyn priodol megis rheolwr neu gyfarwyddwr y cwmni​.Os derbynnir eich cais am gyfrif, byddwch wedyn yn gallu cofrestru eich cerbydau ar gyfer trwyddedau danfon. Ein nod yw adolygu pob cais am gyfrif o fewn 7 diwrnod gwaith. 

Mae trwyddedau danfon am ddim a gan eu bod yn rhithwir nid oes rhaid i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd. Mae telerau ac amodau’n berthnasol.​

Trwyddedau Hawlildio Dros Dro


Mae hawlildiadau danfon dros dro ar gyfer pan fydd angen mynediad tymor byr arnoch i lwytho/dadlwytho. 


Bydd angen manylion cofrestru eich cerbyd arnoch a thystiolaeth o'ch gofyniad am fynediad (fel anfoneb danfon) wrth law.

Mae hawlildiadau danfon am ddim ac yn para am hyd at 7 diwrnod. Gan eu bod yn rhithiwr ni fydd rhaid i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd. Mae telerau ac amodau’n berthnasol. 

  • Ewch i’n porthol trwyddedau MiPermit Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
  • ​Dewiswch "Mynediad i Draffig (Hawlildiad Danfon)”
  • Cwblhewch y ffurflen gais. Bydd angen manylion cofrestru eich cerbyd arnoch
  • Lanlwythwch dystiolaeth i gadarnhau llwytho/dadlwytho, fel copi o anfoneb ddanfon neu 
    amserlen
  • Cwblhewch y broses brynu – mae Hepgoriadau Mynediad Traffig am ddim
  • Byddwch yn cael e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi bod yn llwyddiannus ynghyd â manylion eich trwydded hepgor​