Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyffyrdd sgwâr

Rhoddir cyffyrdd sgwâr ar gyffyrdd prysur er mwyn hwyluso llif y traffig trwy’r gyffordd.    Hefyd, gellir eu gosod er mwyn cadw lle yn rhydd ar y ffyrdd er mwyn sicrhau bod gan y gwasanaethau brys allanfa glir o orsafoedd tân ac ysbytai.  

Adnabod cyffordd sgwâr

Dangosir cyffyrdd sgwâr melyn gan linellau croesymgroes wedi’u peintio ar y lôn gerbydau:

Yellow box junction
Gellir dod o hyd iddynt ar gyffyrdd ffyrdd ac ar rai cylchfannau ac nid oes unrhyw ofynion i gyffyrdd sgwâr ymddangos ynghyd ag arwyddion neu Orchymyn Rheoli Traffig.

Defnyddio cyffordd sgwâr

Gellir dod o hyd i reolau cyffyrdd sgwâr yn Rheolau’r Ffordd Fawr (174)


Cewch chi fynd i mewn i gyffordd sgwâr melyn pan fydd eich allanfa yn glir a phan fydd digon o le ar ochr arall y gyffordd i’ch cerbyd ddod allan o’r blwch yn llwyr heb stopio. Cewch chi stopio mewn cyffordd blwch melyn pan fyddwch yn troi i'r dde os cewch eich atal rhag troi gan draffig yn dod tuag atoch, neu gan gerbydau eraill sy'n aros i droi i'r dde.

Awgrymiadau gorau er mwyn osgoi Hysbysiad Tâl Cosb (HTC)

Byddwn yn dosbarthu HTCau am methu cydymffurfio â rheolau cyffyrdd sgwâr.


  • Sicrhewch fod eich ffordd allan yn glir. Os byddwch yn dilyn y cerbyd o'ch blaen heb wneud hynny, mae’n bosibl y bydd yn stopio ac yn eich atal rhag croesi’r gyffordd yn llwyr.
  • Er bod y golau traffig yn wyrdd, nid yw hynny’n golygu nad yw rheolau cyffyrdd sgwâr mewn grym.
  • Peidiwch â chaniatáu i yrwyr eraill ddwyn pwysau arnoch i fynd i mewn i’r blwch pan na fydd ffordd allan glir ar gael


 

© 2022 Cyngor Caerdydd