Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Feicio Caerdydd 2016-2026

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau ar Strategaeth Feicio Caerdydd 2016-2026, sy’n gosod gweledigaeth Cyngor Dinas Caerdydd ar gyfer beicio a’r camau y byddwn yn eu cymryd dros y 10 mlynedd nesaf i’w gwireddu.


Mae’r Strategaeth ddrafft yr ymgynghorwyd arni i’w lawrlwytho o hyd isod.


Gweld y Strategaeth Feicio Ddrafft (15.8mb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Beth sy’n digwydd nesaf?​

Y camau nesaf ar gyfer cyhoeddi Strategaeth Feicio newydd i Gaerdydd fydd:

  • Adolygu’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad Ebrill I Mai 2017
  • Gwneud Diwygiadau i’r Strategaeth Feicio Lle Bo Angen Mai 2017
  • Cymeradwyaeth y Cyngor ar y Strategaeth Feicio Gorffennaf 2017
  • Cyhoeddi’r Strategaeth Feicio Yr Hydref 2017

© 2022 Cyngor Caerdydd