Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sialens Ddarllen yr Haf

Rydym mor falch o'r holl blant a gwblhaodd Her Ddarllen yr Haf, llongyfarchiadau!  Diolch i'r holl deuluoedd a gymerodd ran yn Her Ddarllen yr Haf 2020. ​Byddwn mewn cysylltiad â'ch ysgolion y tymor hwn i drefnu cyflwyno tystysgrifau a medalau i athrawon gael eu rhoi i blant. Byddwch yn amyneddgar, os gwelwch yn dda, wrth i ni gynhyrchu'r tystysgrifau a threfnu i’r gwobrau gael eu cyflwyno'n ddiogel. 

Thema Her Ddarllen yr Haf eleni oedd Sgwad Gwirion, sef dathliad o lyfrau doniol, hapusrwydd a chwerthin ac annog hwyl, dychymyg a chreadigrwydd. 

Mae Her Ddarllen yr Haf o fudd i blant gan ei bod yn cynnal eu lefelau darllen dros yr haf yn ogystal â chynyddu eu hyder wrth ddewis, darllen a thrafod llyfrau. Eleni, gwnaeth Her Ddarllen yr Haf hefyd gynnig rhywbeth cyfarwydd i blant mewn byd sydd wedi newid.

Roedd Her Ddarllen yr Haf yn ddigidol yn 2020, gyda gweithgareddau, argymhellion darllen, a chofrestru yn digwydd ar-lein.

​Gallwch
ymuno â'r llyfrgell​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd os nad ydych eisoes yn aelod. Gallwch hefyd archebu detholiad o lyfrau drwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu.​​​​​​