Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gweithgareddau wrth ynysu

​​​​​​​​​​​​​​​Rydym wedi llunio rhai adnoddau a gweithgareddau defnyddiol i bob oedran roi tro arnynt gartref.  

Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd, gweithgareddau a digwyddiadau digidol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan digwyddiadau’r Hybiau. ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


 
Mae Canolfannau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfleoedd digidol neu wedi'u recordio i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Amser Stori a Chrefft

Diwrnod: Ddydd Sadwrn
Amser: 10am yn Gymraeg. 11am yn Saesneg. 
Sesiwn ar-lein am ddim drwy Facebook Live.
I blant 5-11 oed a theuluoedd.
 

Amser Stori ac Odli

Diwrnod: Dydd Mercher
Amser: 10.30am yn Gymraeg. 2.00pm yn Saesneg. 
Sesiwn ar-lein am ddim drwy Facebook Live.

Amser Stori Pennod

Diwrnod: Ddydd Mawrth
Amser: 5pm yn Gymraeg. Ar hyn o bryd yn darllen Gwaed y Tylwyth gan Nicholas Daniel.
5pm yn Saesneg. Ar hyn o bryd yn darllen The Explorer gan Katherine Rundell. 
Sesiwn ar-lein am ddim drwy Facebook Live.
I blant 5-11 oed a theuluoedd.
 

Amser Odli Dwyieithog

Diwrnod: Dydd Iau olaf bob mis 
​Amser: 10.30am. 
Sesiwn ar-lein am ddim drwy Facebook Live.
I blant 0-5 oed a theuluoedd.

Amser Odli Dechrau Da

Diwrnod: Ail ddydd Mawrth o bob mis 
Amser: 10.30am 
Sesiwn ar-lein am ddim drwy Facebook Live. 
I blant 0-5 oed a theuluoedd. 
 
 
Dewch i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni.
Thema Sialens Ddarllen yr Haf​ 2020 yw Sgwad Gwirion, dathliad o lyfrau doniol, hapusrwydd a chwerthin ac annog hwyl, dychymyg a chreadigrwydd. Dysgwch fwy am Sialens Ddarllen yr Haf.​​
Rydym wedi creu fideos Amser Stori ac Amser Odli i chi eu gwylio a'u mwynhau o gartref gyda'ch teulu. Lle y bo'n bosibl, rydym hefyd wedi darparu taflenni gweithgareddau i chi eu lawrlwytho. 

 

Amser Odli gyda Sian

Bydd ein sesiwn Amser Odli gyntaf gyda Siân yn y llyfrgell blant. Caneuon a rhigymau syml i bawb eu mwynhau, o fabanod i blant hŷn. Cyd-ganwch!

 
 

 

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


 


 

Amser Odli 2 gyda SianBydd ein hail sesiwn Amser Odli gyda Siân yn y llyfrgell blant. Caneuon a rhigymau syml i bawb eu mwynhau, o fabanod i blant hŷn. Cyd-ganwch!

 
 


 
Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


 


 

Amser Odli gyda Margaret – yn Saesneg

Amser gwenu! Caneuon a rhigymau i’r rhai bach eu mwynhau gyda Margaret, Cydlynydd Dechrau Da Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd. Ymunwch a chanwch!

 
 

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 


 


 

Amser Odli 2 gyda Margaret – yn SaesnegAmser gwenu! Caneuon a rhigymau i’r rhai bach eu mwynhau gyda Margaret, Cydlynydd Dechrau Da Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd. Ymunwch a chanwch!

 
 

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. Amser Odli 3 gyda Margaret – yn Saesneg

Amser gwenu! Caneuon a rhigymau i’r rhai bach eu mwynhau gyda Margaret, Cydlynydd Dechrau Da Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd. Ymunwch a chanwch!

Video id: j2IC8o3LFSo

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. 

​​


Amser Odli 4 gyda Margaret – yn Saesneg

Amser gwenu! Caneuon a rhigymau i’r rhai bach eu mwynhau gyda Margaret, Cydlynydd Dechrau Da Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd. Ymunwch a chanwch!

Video id: g9YoLQhdpLk

Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo.

Rydym wedi llunio rhestri darllen gydag amrywiaeth o themâu a phynciau gwahanol.
Mae'r holl lyfrau yn y rhestri hyn ar gael fel eLyfrau neu lyfrau sain drwy ein hadnoddau ar-lein.

Bydd angen eich rhif cerdyn llyfrgell a’ch PIN i lawrlwytho eLyfrau a llyfrau sain. Os nad ydych yn gwybod eich rhif cerdyn llyfrgell neu'ch PIN, anfonwch e-bost i cyswlltllyfrgelloedd@caerdydd.gov.uk
Os nad oes gennych gyfrif, gallwch gofrestru drwy glicio Ymuno â'r Llyfrgell​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar ein catalog.
 
 

Argymhellion Darllen LHDT+Rhestrau Llyfrau Daioni DarllenArgymhellion Llyfrau GarddioRhestrau Llyfrau Wythnos Celf PlantRydym wedi gweithio gyda Nosy Crow i gyfieithu'r Cofnod Darllen hwn er mwyn i chi gadw cofnod o’r straeon rydych chi’n eu darllen gartref. Rhowch gynnig arni a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei ddarllen! Am fwy o adnoddau gwych ewch i wefan​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a Twitter Nosy Crow (NosyCrowBooks).​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Yr Ail Ryfel Byd

Rydym wedi datblygu rhai adnoddau am yr Ail Ryfel Byd i chi a'ch teulu edrych arnynt o gartref i nodi 75 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.  

Gallwch edrych ar luniau o Gaerdydd yn ystod y Blits ac erthyglau papur newydd o'r cyfnod.  Yna gallwch roi cynnig ar ein gweithdy sy’n edrych ar yr Ail Ryfel Byd yng nghyd-destun bywydau pobl o Gaerdydd a De Cymru, gan edrych ar fywyd y cartref yn y 1940au, y Blits yng Nghaerdydd, a mudo plant o bob rhan o’r wlad i Dde Cymru.

Y Blits yng Nghaerdydd (2.47mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Taflen Weithgaredd yr Ail Ryfel Byd (4.97mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae Ddysgu Oedolion Caerdydd wedi creu rhai fideos i chi eu gwylio gartref. O goginio i ieithoedd, mae'r ffilmiau byrion hyn yn rhoi cipolwg ar yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigir ganddynt, ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu o gartref.  
 
Ewch i wefan Ddysgu Oedolion Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael gwybodaeth am y cyrsiau a’r gwasanaethau sydd ar gael. 

Dyfrlliwiau gydag Andre

Mwynhewch arweiniad hamddenol ar sut i ddylunio eliffant bywiog a lliwgar gyda dyfrlliwiau a phennau. Gallwch hefyd lawrlwytho'r canllaw a ddefnyddir yn yr ymarfer (201kb PDF).​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae hwn yn weithgaredd a gyflwynir gan Ddysgu Oedolion Caerdydd / Hybiau a Llyfrgelloedd.​
 
 
 
 

​Os carech wylio’r fideo hwn gydag is-deitlau, cliciwch ar y botwm Subtitles / Close Caption (CC) ar waelod y sgrîn fideo. Ar gyfer is-deitlau Cymraeg, cliciwch ar y botwm gosodiadau a dewis Cymraeg. 

Mae Wythnos Celf i Blant 2020 yn ddathliad tair wythnos o greadigrwydd, llythrennedd a dysgu drwy gelf. Bob wythnos rydym yn canolbwyntio ar thema wahanol, gan gynnwys:
 
  • Wythnos 1: Y Byd Naturiol
  • Wythnos 2: Cysylltu ar draws Cenedlaethau
  • Wythnos 3: Llythrennedd ac Ysgrifennu Creadigol

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y gweithgareddau celf ymarferol hyn y gallwch roi tro arnynt gartref ac yn eich cymunedau.

Rydym wedi llunio rhai o'r argymhellion darllen ar gyfer Wythnos Celf i Blant. Mae'r holl lyfrau hyn, llyfrau sain a chylchgronau ar gael i'w lawrlwytho am ddim o RBDigital neu BorrowBox ar gatalog llyfrgelloedd Caerdydd. ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Olrhain eich Achau


Wythnos 1: Y Byd Naturiol

​​​​Brownis Gofodwr y 1960au (831kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dathlodd Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yr Wythnos Garddio Plant Cenedlaethol rhwng 25 a 30 Mai.  Rydym wedi nodi rhai gweithgareddau i chi roi cynnig arnynt gartref, gan gynnwys tyfu blodau’r haul, gwneud pennau wy, neu brofi eich gwybodaeth gyda chwis!
 
 
Rhestr o eGylchgronau garddio (1.70 mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sydd ar gael i'w lawrlwytho neu archebu o Lyfrgelloedd Caerdydd. 
 

 

Cwisiau Wythnos Garddio


 

 

 
 
Rydym wedi cynhyrchu'r cwis hanes lleol hwn i chi roi cynnig arno gartref.  Y Llyfrgell Dreftadaeth yw canolbwynt casgliad hanesyddol enfawr Llyfrgell Caerdydd.  Rydym yn gartref i lyfrau a phamffledi, papurau newydd yn dyddio nôl i 1869, mapiau o dde Cymru, a chyfres o luniau o'r ddinas a'r ardal o'i chwmpas. 

Cwis Hanes Lleol Llyfrgell Treftadaeth: Cwestiynau​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cwis Hanes Lleol Llyfrgell Treftadaeth: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
I nodi Noson Llyfr y Byd 2020, fe wnaethon ni greu cwis a rannwyd gennym ar y cyfryngau cymdeithasol.
Yma gallwch ddod o hyd i bob un o'r wyth rownd a'r atebion.  Rhowch gynnig arno gartref, a gadewch i ni wybod sut rydych yn dod ymlaen drwy Facebook​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a Twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 1: 
Anagramau Awduron: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Anagramau Awduron: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 2: 
Dilyniannau Llenyddol: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Dilyniannau Llenyddol: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 3: 
Gwrthwynebwyr a Phrif Gymeriadau: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwrthwynebwyr a Phrif Gymeriadau: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 4: 
Ffilmiau: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ffilmiau: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 5: 
Ffyliaid: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ffyliaid: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 6: 
Llinellau Agoriadol: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llinellau Agoriadol: Atebion ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 7: 
Llinellau Cloi: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llinellau Cloi: Atebion ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cwis Noson Llyfr y Byd Rownd 8: 
Cwis Cymeriadau: Cwestiynau ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cwis Cymeriadau: Atebion​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dethlir Wythnos Ffoaduriaid Cymru o 15 - 21 Mehefin a’r thema yw “Dychmygu”. Mae’n wythnos llawn digwyddiadau celfyddydol, diwylliannol ac addysgol i ddathlu cyfraniad ffoaduriaid i'r DU ac i annog gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau. Ei nod yw cyfleu negeseuon cadarnhaol i wrthweithio rhai o'r ofnau, yr anwybodaeth a'r stereoteipiau negyddol ynghylch rhesymau pobl dros chwilio am noddfa.

Mae gan Gymru hanes balch o fod yn noddfa wych a rhoi croeso i'r rhai sy'n ffoi o'u mamwlad oherwydd sawl math o erledigaeth. Gellir gweld y ddawn, y diolchgarwch a'r gallu i oroesi a gorchfygu amgylchiadau bywyd annirnadwy yn y cyfraniad y mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ei wneud i gymdeithas Cymru. Mae Wythnos Ffoaduriaid yn gyfle i ddathlu'r cyfraniadau ysbrydoledig a hynod o deimladwy hyn, gan roi ffocws newydd ar straeon cadarnhaol sy'n newid bywydau unigolion a chymunedau yng Nghymru.

Nod y cwis hwn ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid yw codi ymwybyddiaeth am rai o'r sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n ymwneud â ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan eu helpu i ymgartrefu mewn lle newydd.

Cwis Wythnos Ffoaduriaid (888kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Atebion Wythnos Ffoaduriaid (890kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


​​​​​​​​​​​​