Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Llyfrgelloedd ac Archifau > Gŵyl Straeon Ditectif a Choffi

Gŵyl Straeon Ditectif a Choffi

Bydd yr Ŵyl Straeon Ditectif a Choffi yn ôl ddydd Sadwrn 8 Mehefin 2019 yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

Gydag awduron sydd wedi ennill gwobrau ac awduron trosedd gorau Cymru o’r gydweithfa awduron Crime Cymru.​

Bydd yna amserlen lawn i’w mwynhau, gan gynnwys:

  • Sgyrsiau, 
  • Darlleniadau, 
  • Trafodaethau panel, a 
  • Gweithdai lle y gall ysgrifenwyr ddatblygu eu sgiliau gydag awduron cyhoeddedig.
 
Bydd gwybodaeth am raglen eleni a thocynnau ar gael yn fuan.

Mae digwyddiadau ychwanegol yn cael eu trefnu yn llyfrgelloedd a hybiau eraill Caerdydd – cânt eu cadarnhau maes o law.
English